20 Ιουν 2022

Οργανόγραμμα Εταιρίας

Συνάδελφοι,

Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια στασιμότητας/βαλτώματος του προσωπικού της Εταιρίας, την Παρασκευή ανακοινώθηκαν οι πολυαναμενόμενες  προαγωγές. Προφανώς, έστω και καθυστερημένα, έγινε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι θέσεις ευθύνης που έμειναν ορφανές τόσο από την εθελουσία που μόλις έληξε, όσο και από την προηγούμενη, το 2019.

Είναι όμως πολύ δύσκολο να βρει κάποιος τα κριτήρια βάσει των οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές. Από τη μια, όντως υπήρξαν συνάδελφοι, οι οποίοι υπεραπέδιδαν και υπεραποδίδουν και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάλυπταν τις δικές τους υπηρεσιακές ανάγκες και αυτών που αποχώρησαν και έπρεπε να είχαν προαχθεί από το παρελθόν και η προαγωγή ήταν μια δικαίωση γι’ αυτούς και μια θετική εξέλιξη για την Εταιρία.

Από την άλλη όμως υπήρξαν περιπτώσεις που η προαγωγή ήρθε χωρίς να πληρείται κανένα αντικειμενικό, τυπικό ή/και ηθικό κριτήριο, στα μάτια των συναδέλφων (ίσως όμως να επικράτησαν άλλα κριτήρια, όπως παραταξιακά, πολιτικά και εμπάθειες). Πιο λιανά, προήχθησαν συνάδελφοι με μικρότερη εμπειρία, χωρίς τίτλο σπουδών και ιεραρχικά κατώτεροι άλλων που συνυπηρετούσαν στην ίδια μονάδα, έναντι άλλων που πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και ήταν πιο αποτελεσματικοί.

Τέλος, υπήρξαν και παραγωγικές διευθύνσεις και μάλιστα νευραλγικές, όπου δεν έγινε καμία προαγωγή. Τι έχει να πει η διοίκηση σε αυτούς τους συναδέλφους; Ότι δεν ήταν αποτελεσματικοί στην εργασία τους;

Σε κάθε περίπτωση, όπως γράψαμε και σε παλιότερη ανακοίνωση, η διοίκηση της Εταιρίας μας έχει στα χέρια της το καλύτερο έμψυχο υλικό της Αγοράς και πρέπει να το αξιοποιήσει, ώστε να επανέλθει στη θέση που της αναλογεί, όχι να το χρησιμοποιεί για πρόσκαιρα ανταλλάγματα.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.