20 Ιουλ 2022

Μια αναγκαία προμήθεια εργαλείου ζωής

Συνάδελφοι,

Από σήμερα στην Εταιρία μας υπάρχει αυτόματος απινιδωτής για να καλύψει τυχόν επείγον πρόβλημα υγείας που μπορεί να προκύψει.
Η Εταιρία- προς τιμή της- αντέδρασε μετά την ανακοίνωση της παράταξής μας και προμηθεύτηκε ένα εργαλείο υγείας που μπορεί να σώσει ζωές.
Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει εκπαίδευση ομάδας συναδέλφων στον χειρισμό του.
Συναδελφικά,

Η ΣΕ