07 Οκτ 2022

Ομαδικό συμβόλαιο υγείας υπαλλήλων και συνταξιούχων

Συνάδελφοι,

Το χρονίζον, με βασική ευθύνη της Εταιρίας λόγω της αλόγιστης πολιτικής των εθελουσιών εξόδων προσωπικού που εφαρμόζει, αλλά και μη ύπαρξης ικανού αριθμού νέων προσλήψεων, θέμα του ομαδικού συμβολαίου υγείας υπαλλήλων και συνταξιούχων, πέρα και έξω από τα επικοινωνιακά τρυκ του Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει επιτέλους να λυθεί.

Επειδή όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, οφείλουμε όλες οι πλευρές (εργαζόμενοι, Εταιρία και συνταξιούχοι) να σταθούμε με σοβαρότητα και διάθεση ώστε να υπάρξει βιώσιμη λύση.

Η παράταξή μας συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση της υπεύθυνης και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης που συντάχθηκε από τον Σύλλογο, από κοινού με τον Σύλλογο Συνταξιούχων, βασισμένη στους όρους του συμβολαίου μας, με στόχο την βιωσιμότητα του ομαδικού μας, που κατατέθηκε στον εργοδότη μας και τελικά έγινε δεκτή από αυτόν.

1.       Το ομαδικό υγείας μας πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει με την μορφή και τις καλύψεις που έχει σήμερα. Αυτό είναι για όλους μας αδιαπραγμάτευτο.

2.       Για την εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων του και με βάση τους όρους του συμβολαίου, προτείναμε:

Αύξηση ασφαλίστρων, βάσει των όρων του συμβολαίου, με διαφορετική κατανομή όμως μεταξύ συνταξιούχων και εν ενεργεία συναδέλφων.

Αύξηση λοιπόν των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι κατά 8%

Αύξηση των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι κατά 40%

Αύξηση των ασφαλίστρων που καταβάλλει η Εταιρία κατά 32%

Την αντίστοιχη αύξηση των ασφαλίστρων των εξαρτωμένων μελών των ασφαλισμένων με αύξηση του ορίου επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές εξαρτώμενων από τα 1.800€ στις 2.000€.

Τη θέσπιση κατώτερου πλαφόν ασφαλίστρου τα 70€ και ανώτερου τα 300€/μήνα για τα κύρια ασφαλισμένα μέλη.

Τη μείωση της επιβάρυνσης που επιβάλλει η Εταιρία στα διαχειριστικά έξοδα του συμβολαίου από το 8% στο 2%.

Νέα όρια συμμετοχής του/της ασφαλιζόμενου στις νοσηλείες για τις ηλικίες άνω των 60 ετών.

Έως 10.000

Συμμετοχή           20% Συνολική μεγαλύτερη συμμετοχή 2.000€

Από 10.001€ – 20.000

Συμμετοχή           15% Συνολική μεγαλύτερη συμμετοχή +1.500€

Από 20.001€ – 50.000

Συμμετοχή            5% Συνολική μεγαλύτερη συμμετοχή +1.500 €

Από 50.001€ καιάνω

Συμμετοχή            0% Συνολική μεγαλύτερη συμμετοχή 5.000 €

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις το συμβόλαιό μας μετατρέπεται από αρνητικό σε θετικό και επιτυγχάνεται ο στόχος της βιωσιμότητάς του.

Η απατηλή υπόσχεση της Εταιρίας που διέρρευσε, για δωρεάν συμβόλαιο μόνο για τους εν ενεργεία, είναι το τυράκι στην φάκα της κατάργησης του σημερινού ισόβιου συμβολαίου μας.

Αυτό δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Παράλληλα δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε άλλη εθελουσία αν δεν υπάρξει αντίστοιχη ενίσχυση του συμβολαίου μας από την Εταιρία και να επιμείνουμε για ένταξη όλου του προσωπικού στο ομαδικό συμβόλαιο υγείας.

Θα πρέπειόμως, βάσει των όρων του συμβολαίου η πρόταση αυτή να υπερψηφιστεί από το 75% των μελών του συμβολαίου ενεργών και συνταξιούχων.

Η συμμετοχή και η θετική μας ψήφος στις πιο πάνω προτεινόμενες αλλαγές είναι ηαπαραίτητη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα του ομαδικού μας.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.