13 Οκτ 2022

Ενημέρωση για το ομαδικό μας συμβόλαιο υγείας

Συνάδελφοι,

Για να υπάρχει πλήρης γνώση από όλους μας, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσης των μελών του ομαδικού μας συμβολαίου, σας παραθέτουμε τα στοιχεία για το συμβόλαιο μας με ημερομηνία 31/12/21:

ΣΧΕΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΤΑ  ΚΑΛΥΨΗ

ΤΟΥ  ΣΥΜΒ.  "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»"      ΑΡ. ΣΥΜΒ.   2155/0

ΑΠΟ  01/01/2021  ΜΕΧΡΙ  31/12/2021

       

Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α

Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Π Ο Σ Ο ΣΤΟ  

Ζ Ω Η

302.986,05

 

0,00%

Μ . Ο . Α .

24.483,73

73.628,37

300,72%

A T Y X H M A

33.665,12

 

0,00%

Υ Γ Ε Ι Α

3.424.880,93

4.429.648,09

129,34%

ΣΥΝΟΛΟ

3.786.015,83

4.503.276,46

118,94%

ΣΧΕΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΜΒ. " ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» " ΑΡ. ΣΥΜΒ. 2155/0

ΑΠΟ  01/01/2021  ΜΕΧΡΙ  31/12/2021

       

 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α

Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

973.594,92

965.468,25

99,17%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1.553.534,73

3.537.808,21

227,73%

ΕΤΑΙΡΙΑ

1.258.886,18

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2021

3.786.015,83

4.503.276,46

118,94%

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου για να υπολογιστεί το ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου, οι ζημίες υγείας προσαυξάνονται κατά 8% (διαχειριστικό κόστος) και μετά βγαίνει το ποσοστό αύξησης που για το 2021 ανέρχεται στο 32%.

Στην προτεινόμενη συμφωνία, ενώ η αύξηση του 32% θα έπρεπε να κατανεμηθεί ισόποσα σε Εταιρία, εργαζόμενους και συνταξιούχους βάσει των όρων του συμβολαίου, προτείνεται να αλλάξει η κατανομή ανάμεσα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Έτσι η Εταιρία επιβαρύνεται με το 32% όπως προβλέπεται, ενώ το ποσοστό εργαζομένων και συνταξιούχων μεταβάλλεται από 32% σε 8% για τους εργαζόμενους και σε 40% για τους συνταξιούχους, έτσι ώστε να δώσει ισόποσο αποτέλεσμα.

Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο βάρος των δαπανών υγείας αφορούν τους συνταξιούχους και συνεπώς είναι λογικό να προταθεί να φέρουν και το μεγαλύτερο βάρος της αύξησης.

Έτσι τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται για όλες τις κατηγορίες (Εταιρία, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι) από τα σημερινά σε:

Σημερινά Ασφάλιστρα Ομαδικού Συμβολαίου 2155/0

Ασφάλιστρο Εταιρίας

4,8630%

Σχέση με το ασφάλιστρο της Εταιρίας 1:1,50 

Ασφάλιστρο υπαλλήλου

3,2420%

Ασφάλιστρο πρώτου εξαρτώμενου

0,7180%

Με όριο εισφοράς τα 1.800€ μισθού

Ασφάλιστρο δεύτερου και άνω εξαρτώμενου

1,4350%

Με όριο εισφοράς τα 1.800€ μισθού

Ασφάλιστρο συνταξιούχων

6,0620%

 

Ασφάλιστρο πρώτου εξαρτώμενου

0,8170%

Με όριο εισφοράς τα 1.800€ σύνταξης

Ασφάλιστρο δεύτερου και άνω εξαρτώμενου

1,6450%

Με όριο εισφοράς τα 1.800€ σύνταξης

       

Προτεινόμενα ασφάλιστρα Ομαδικού Συμβολαίου 2155/0

Ασφάλιστρο Εταιρίας

6,419%

Κατώτερο πλαφόν 70€ - Ανώτερο τα 300€. Η σχέση με το ασφάλιστρο Εταιρίας γίνεται 1:1,833

Ασφάλιστρο υπαλλήλου

3,501%

Ασφάλιστρο πρώτου εξαρτώμενου

0,775%

Με όριο εισφοράς τα 2.000€ μισθού

Ασφάλιστρο δεύτερου και άνω εξαρτώμενου

1,550%

Με όριο εισφοράς τα 2.000€ μισθού

Ασφάλιστρο συνταξιούχων

8,487%

Κατώτερο πλαφόν 70€ - Ανώτερο τα 300€

Ασφάλιστρο πρώτου εξαρτώμενου

1,144%

Με όριο εισφοράς τα 2.000€ σύνταξης

Ασφάλιστρο δεύτερου και άνω εξαρτώμενου

2,303%

Με όριο εισφοράς τα 2.000€ σύνταξης

Η παράταξή μας προτρέπει όλες και όλους τους συναδέλφους αλλά και τους συνταξιούχους συναδέλφους μας να συμμετέχουν και να υπερψηφίσουν την πρόταση αλλαγής των όρων του 2155/0, μιας και κινείται στην κατεύθυνση στήριξης της βιωσιμότητας του ομαδικού μας συμβολαίου.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.