25 Ιαν 2023

Τοποθέτηση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας στη Γενική Συνέλευση

Συνάδελφοι, 

Από την πλευρά της παράταξής μας, της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας, δε θέλουμε να σταθούμε στο παρελθόν και στα όσα έχουν γίνει. Άλλωστε αυτά είναι γνωστά. 

Κοιτάζουμε τα προβλήματα που θα μας απασχολήσουν στο επόμενο διάστημα του εργασιακού μέλλοντος. 

Από το παρελθόν βέβαια αντλούμε την εμπειρία. 

Ο αντίπαλός μας δεν είναι οι άλλες παρατάξεις, αλλά η Διοίκηση της Εταιρίας. Αυτοί δηλαδή που καθορίζουν τους όρους εργασίας, τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, τους μισθούς μας, το εργασιακό μας περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε συνδικαλιστική αντιπαράθεση, αλλά να προβάλλουμε τις δικές μας προτάσεις και το πρόγραμμα και πάνω σε αυτό, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψη την ιστορία και την παρουσία μας, να ζητήσουμε την κρίση των εργαζόμενων. 

-Για την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς ένταξη των συναδέλφων μας μέσω εταιριών ενοικίασης στο τακτικό προσωπικό με παράλληλη προσπάθεια για ένταξη των συναδέλφων γραμματέων των γραφείων πωλήσεων. 

-Για την προσπάθεια για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Κανονισμού Εργασίας που θα διασφαλίζουν τους εργαζόμενους και την ίση μεταχείριση. 

-Για την ενίσχυση της συλλογικότητας με ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζόμενων στο Σύλλογο μας για κοινή περπατησιά. 

Μας ξέρετε. Την παρουσία, τις προτάσεις, τον αγώνα μας και τη συνδικαλιστική μας ηθική. Ξέρετε αν υποσχεθήκαμε πράγματα για τα οποία δεν αγωνιστήκαμε, αν εκβιάσαμε ψήφους και συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο μας, αν βάλαμε κομματικό πρόσημο στην συνδικαλιστική μας δράση. 

Είμαστε σαν Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία 35 χρόνια παρόντες σε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή των εργασιακών προβλημάτων. 

Γιατί αυτό που πιστεύουμε είναι οι εργαζόμενοι. 

Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια και να είμαστε όλες και όλοι συμμέτοχοι στον κοινό αγώνα του παρόντος και του μέλλοντος. Για μας και τις οικογένειές μας. 

Σας ευχαριστούμε. 

Η Σ.Ε.