27 Σεπ 2016

Σ.Υ.Α.Ε. Σχολές Γονέων - Ομάδα Ψυχικής Ενδυνάμωσης και Ισορροπίας


Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ενημέρωση από τον Σ.Υ.Α.Ε. για τη διενέργεια σχολών γονέων και ομάδας ψυχικής ενδυνάμωσης & ισορροπίας.

Δείτε εδώ (σχολές γονέων, ομάδα ψυχικής ενδυνάμωσης & ισορροπίας) αναλυτικά τις πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο e-mail: syae@oase.gr ή στο fax: 210 3647284, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η εταιρία, η ηλικία του παιδιού, η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 4/10/2016 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.