14 Μάι 2002

ΔΙΑΤΡΗΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάδελφοι,

Ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες το θεατρικό έργο "φύλλα αξιολόγησης προσωπικού". Ένα έργο που ενώ άλλαξε δύο σκηνοθέτες χωρίς να βελτιωθεί, άφησε μια πικρή γεύση σε όλους τους θεατές του, δηλαδή σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Και λέμε θεατές γιατί, πως αλλιώς να χαρακτηρίσουμε ένα σύστημα αξιολόγησης, όπου ο αξιολογούμενος δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα ένστασης, αλλά πρέπει να αποδεχθεί την κρίση! Μάλιστα, για να το κάνουν ακόμα πιο γελοίο, ο κρινόμενος μπορεί να διαφωνήσει, αλλά μέχρι εκεί. Η διαφωνία, λέει, καταγράφεται (μην ρωτήσετε που!!) και τέλος. Αυτό ήταν. Η αξιολόγηση τέλειωσε.
Με τις υγείες μας.
Και του χρόνου πάλι με υγεία.

Ο Σύλλογος εδώ και τέσσερα χρόνια έχει επισημάνει αυτό το μειονέκτημα. Μειονέκτημα τόσο καθοριστικό, που ακυρώνει συνολικά όλο το σύστημα αξιολόγησης.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε τίποτε για να διορθωθεί αυτό το αίσχος;
Όσο ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, όχι. Είναι στην απόλυτη επιλογή της Διοίκησης να φτιάχνει στα μέτρα της το σύστημα αξιολόγησης, χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων.

Ο Σύλλογος είναι έτοιμος να συζητήσει, έστω και τώρα, με τη Διοίκηση της Εταιρίας τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα φύλλα αξιολόγησης και τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί.

Τα φύλλα αξιολόγησης, από μηχανισμός βελτίωσης και παρακίνησης προσωπικού, κατάντησαν από την πρώτη εφαρμογή τους ένας μηχανισμός που εντείνει την απογοήτευση και καταστρέφει τη συνοχή κάθε υπηρεσιακής ενότητας. Οι συνέπειες για την εταιρία από αυτή την εξέλιξη θα είναι απρόβλεπτες.

Προτείνουμε να επιτραπεί η δυνατότητα ένστασης από τους κρινόμενους για την κρίση που τους έγινε και η δημιουργία επιτροπών που θα επανεκτιμήσουν την κρίση πέρα και έξω από ποσοστώσεις, που δεν έχουν καμία λογική. Στις επιτροπές αυτές να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Διοίκησης και του Συλλόγου, όπου άμεσα να διεκπεραιώσουν το έργο αυτό πριν από της προαγωγές. Προειδοποιούμε τη Διοίκηση να μη χρησιμοποιήσει τα φύλλα αξιολόγησης για να δικαιολογήσει τις προαγωγές που σχεδιάζει να κάνει.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 4 Ιουνίου συζητείται στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή του Συλλόγου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Σε περίπτωση που κερδίσουμε την υπόθεση, είναι αυτονόητο ότι τα φύλλα ποιότητος δεν θα ισχύουν και θα αναγκαστεί η Διοίκηση να συζητήσει με τους εργαζόμενους πάνω σε ένα δίκαιο σύστημα αξιολόγησης, με δικλείδες ασφαλείας για τους υπαλλήλους.


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.