13 Ιουν 2002

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ και ΡΟΒΕΡΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

Κύριε Υπουργέ,

Το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί με έναν αυθαίρετο τρόπο καταστρέφει στην ουσία τα ταμεία ασφάλισης που λειτουργούν επί πολλά χρόνια στο χώρο μας.

Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας, μας είχατε διαβεβαιώσει και μάλιστα ενυπόγραφα, ότι καμία συγχώνευση ταμείου δεν θα γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Σας καλούμε, την τελευταία αυτή στιγμή, να επανεξετάσετε τη στάση σας και να τροποποιηθούν τα άρθρα εκείνα που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις των υγιών ταμείων, όπως ΤΑΠΕ και Επικουρικό Ταμείο Ασφαλιστικών Εταιριών, καθώς και να προστεθούν οι διατάξεις που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση.

Α. Διαδοχική ασφάλιση
 
Θεωρούμε απαράδεκτο, όσοι ήσαν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και σήμερα είναι στο ΤΑΠΕ να υποστούν μειώσεις στη σύνταξή τους για την αλλαγή στο Ταμείο Ασφάλισής τους, τη στιγμή που η αλλαγή αυτή έγινε χωρίς να υπάρχει ευθύνη των εργαζομένων.

Έχουμε καταθέσει για το θέμα αυτό ειδική τροπολογία ώστε να θεωρούνται τα χρόνια που είχαν στο ΙΚΑ ως χρόνια στο ΤΑΠΕ για να υπάρχει πλήρης ισότητα στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική. Σας ζητάμε να στηρίξετε και εσείς την παρακάτω τροπολογία που έχουμε καταθέσει:


ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1.      Μισθωτοί που θα κάνουν χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης για πρώτη φορά από την ισχύ του παρόντος και μετά και έχουν υπαχθεί από φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών σε άλλο ομοειδή φορέα, εξαιτίας συμβατικής ή εκ νόμου μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, διέπονται συνταξιοδοτικά από το άρθρο 5 του ν.δ 4202/61 "περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέα" (175 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τον ν 1405/83 αρθ. 10 και τροποποιήθηκε έκτοτε.

Β. Αυτονομία του Τ.Α.Π.Ε.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα ταμείο αυτό είναι από τα υγιέστερα ταμεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί από το 1933 και λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η δημογραφική αναλογιστική σχέση του ασφαλισμένου δυναμικού είναι υγιής και οι ασφαλιζόμενοι πληρώνουμε εισφορά 7% έναντι 6,67% στο ΙΚΑ και ο εργοδότης 16,33% έναντι 13,33% που ισχύει στο ΙΚΑ. Πέραν αυτού η οικονομική αυτάρκεια του ταμείου εξασφαλίζεται και από την πρόβλεψη του καταστατικού του που υποχρεώνει την Εθνική Ασφαλιστική να καταβάλλει συνολικά το 2% της παραγωγής ασφαλίστρων κάθε χρόνο στο ταμείο (άρθρο 23 του καταστατικού του ταμείου).

Η οικονομική επάρκεια και η βιωσιμότητά του αποδεικνύεται επίσημα από τους ισολογισμούς και απολογισμούς κάθε χρήσεως.

Πιστεύουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει από τους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής ένα ταμείο που προσέφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει πολλά στους ασφαλισμένους του. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί επί χρόνια με τις δικές μας εισφορές και την ενισχυμένη οικονομική στήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά και με την σωστή επί χρόνια παρακολούθηση της λειτουργίας του ταμείου με τους εκπροσώπους μας στη διοίκησή του, να εξανεμιστούν μέσα σε μια μέρα με τις διατάξεις του νόμου που κατατέθηκε.

Ζητάμε λοιπόν, να υπάρξει διατύπωση στο άρθρο για τις συγχωνεύσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί (όπως αναφέρατε και στην επιστολή σας) με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των εργαζομένων.

Γ. Αυτονομία Επικουρικού Ταμείου

Στην επικουρική ασφάλιση δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του κράτους στα έσοδα των ταμείων. Δεν κατανοούμε λοιπόν για ποιο λόγο με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου ενοποιείτε αυθαίρετα τα επικουρικά ταμεία. Με ποιο δικαίωμα μεταφέρετε τα αποθεματικά από το ταμείο μας σε άλλους ασφαλισμένους.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΤΕΑΑΠΑΕ (Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) εκτός από την εισφορά του εργοδότη, όπως γίνεται και σε όλα τα άλλα ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρίες πληρώνουν ένα σημαντικό ποσοστό επί της παραγωγής ασφαλίστρων κάθε χρόνο στο ταμείο. Μέχρι σήμερα έχει σχηματιστεί μια περιουσία που ξεπερνάει τα 150 δις δρχ. και κάθε χρόνο η περιουσία αυτή αυξάνεται από 5 έως 10 δις δρχ.

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξαιρεθούμε από τις ρυθμίσεις του νόμου, που μοναδικό στόχο έχει να πάρει τα αποθεματικά του ταμείου και δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο των Μισθωτών διότι στο δικό μας ταμείο ασφαλίζονται και ελεύθεροι επαγγελματίες (πράκτορες, ασφαλιστές, ακόμα και εργοδότες).


Για το λόγο αυτό σας ζητάμε ή να απαλειφθεί συνολικά η παράγραφος 17 του άρθρου 6 ή να στηρίξετε την τροπολογία που έχουμε καταθέσει ως προσθήκη στο άρθρο 6 παράγραφος 17:
"Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επικουρικά ταμεία μισθωτών στα οποία η εργοδοτική εισφορά δεν υπολογίζεται σε ποσοστό επί των αποδοχών των ασφαλισμένων και στα οποία υπάγονται και πρόσωπα αυτοτελώς απασχολούμενα".

Πιστεύουμε ότι όλοι σας έχετε ιστορική ευθύνη να μην καταστρατηγηθούν ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί σε βάθος χρόνου και με την προσπάθεια πολλών γενεών.
 
 
Με τιμή,
 
Σπύρος Λευθεριώτης (Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής)
 
Αθηνά Καραμήτρου (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας)
 
Γιάννης Κόλλιας (Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής )
 
Αγγελος Νικολάου (Αντιπρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής και εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.)
 
Γιάννης Πετσαλάκης (Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής)
 
Γρηγόρης Νικήτας (Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής)
 
Κώστας Ταραβίρας (Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.)
 
Γιώργος Γιγκλάς (Εκπρόσωπος των Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε. & Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Ασφαλιστικής)
 
Καίτη Γκαραγκάνη (Γεν. Γραμματέας Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Ασφαλιστικής)