23 Αυγ 2002

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 01/09/2002 ΚΑΤΑ 1 ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 01/09/2002 ΚΑΤΑ 1 ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Συνάδελφοι,

Σε εφαρμογή του άρθρου 7 της Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ο.Α.Σ.Ε. και Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για την μείωση του ωραρίου εργασίας, από 01/09/2002, το ωράριο εργασίας μειώνεται κατά 1 ώρα την εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί μείωση του ωραρίου κατά δεκαπέντε λεπτά ημερήσια, πλην της Παρασκευής. Δηλαδή, ο κορμός του ωραρίου θα είναι 07.45 το πρωί με 15.15 το μεσημέρι και 07.45 με 15.05 την Παρασκευή.

Το ελαστικό ωράριο διαμορφώνεται αντίστοιχα. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που έχουν προσέλευση στις 07.30 θα αποχωρούν στις 15.00 και οι συνάδελφοι που έρχονται στις 08.00 θα αποχωρούν στις 15.30. Για την έδρα, όπου ισχύει ελαστικό ωράριο μίας ώρας, οι συνάδελφοι που προσέρχονται στις 08.30 θα αποχωρούν στις 16.00. Αντίστοιχα, κατά 15 λεπτά ημερησίως πλην Παρασκευής μειώνονται και τα ωράρια των συναδέλφων μητέρων.


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.