27 Σεπ 2002

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ

Συνάδελφοι,

Με έκπληξη παρατηρήσαμε στις φίσσες μισθοδοσίας μας ότι η Διοίκηση της Εταιρίας, παρά τις διαβεβαιώσεις της προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, παρακράτησε από τους εργαζόμενους τα χρήματα για την απεργία της Πρωτομαγιάς.

Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της Εταιρίας, παρακρατούνται χρήματα για μια απεργία ιστορικού και τιμητικού χαρακτήρα.

Ακόμα και σε εποχές δύσκολες για το λαό μας, η Εταιρία δεν είχε διανοηθεί να παρακρατήσει τα χρήματα της Πρωτομαγιάς.

Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι ταυτόχρονα με την παρακράτηση των χρημάτων των εργαζομένων, η Εταιρία προχώρησε στη δαπάνη κάποιων εκατομμυρίων προκειμένου να εκδώσει την "Ανοιχτή Γραμμή", ένα καθαρά προπαγανδιστικό φυλλάδιο, με δεκάδες φωτογραφίες στελεχών της Διοίκησης.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε:
1)     Να καταγγείλει σε όλους τους εργαζόμενους την αναξιοπιστία της Διοίκησης.
2)     Να καταθέσει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιταγή ύψους ίσου με την παρακράτηση των χρημάτων (34.712,55 Ευρώ ή 11.828.000 δρχ.), προκειμένου να υπάρξει επιστροφή του ποσού της παρακράτησης, στον κάθε ένα από τους εργαζόμενους που απήργησαν.

Η κίνηση αυτή γίνεται για να δείξουμε στη Διοίκηση της Εταιρίας, ότι οι αξίες οφείλουν να γίνονται σεβαστές και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται, να τηρούνται.

Η ως άνω απόφαση είναι κατά πλειοψηφία. Η ΠΑΣΚΕ διαφωνεί θεωρώντας ότι, κατά πάγια πρακτική, πρέπει να παρακρατούνται οι μισθοί απεργιών, συμπεριλαμβανομένης και της Πρωτομαγιάς.


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.