17 Οκτ 2002

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Α.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Α.Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στις συνεδριάσεις του στις 10/10 & 17/10, αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας και στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 18/11/2002 για την περιφέρεια, στις 21/11/2002 για τα υποκαταστήματα Αττικής και στις 22/11/2002 για τα Κεντρικά.

Η Γενική Συνέλευση απολογισμού της θητείας των σημερινών εκπροσώπων, θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο "ΒΡΕΤΑΝΙΑ" στις 29/10/2002 και ώρα 13:30.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.