24 Οκτ 2002

"ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
"ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προχώρησε σε μία νέα έκδοση με τίτλο "Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης". Η έκδοση αυτή, πιστεύουμε ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων σας.

Ο αγώνας του Συλλόγου μας για τη διατήρηση του Τ.Α.Π.Ε. ως αυτόνομου ταμείου, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις παγίδες που βρίσκονται μπροστά μας και έχουν δημιουργηθεί από τον Ασφαλιστικό Νόμο, που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση. Οι παγίδες αυτές, αφορούν δυστυχώς, τόσο το Τ.Α.Π.Ε., όσο και το Επικουρικό μας Ταμείο. Εμείς με τους συμβούλους μας, παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, εάν θιγούν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Η εμπιστοσύνη μας απέναντι στους κυβερνητικούς παράγοντες, έχει κλονισθεί ανεπανόρθωτα από την πρόσφατη ανακολουθία λόγων και έργων προς τον Σύλλογό μας.

Δύναμή μας είναι η ουσιαστική γνώση των ασφαλιστικών ζητημάτων και η ακλόνητη ενότητα των εργαζομένων στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Η έκδοση του Συλλόγου που έχετε ήδη στα χέρια σας, θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην κοινή μας μεγάλη προσπάθεια να μη θιγούν περαιτέρω τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Και συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια............


Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Κόλλιας
Γιάννης Πετσαλάκης