29 Νοε 2002

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ"

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αυτές τις μέρες θα παραλάβετε από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. Η κάρτα αυτή περιλαμβάνει τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).

Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και μόνιμος για κάθε ένα εργαζόμενο και θα τον ακολουθεί σε όλη την εργασιακή του διαδρομή και είναι ανεξάρτητος από το Ταμείο από το οποίο προέρχεται ο εργαζόμενος. Μελλοντικά δε, θα αντικαταστήσει το Βιβλιάριο Ασθενείας.


Συναδελφικά,

Άγγελος Νικολάου, Γιάννης Πετσαλάκης
Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στο Τ.Α.Π.Ε.