09 Δεκ 2002

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΟ - ΥΓΕΙΑ

Συνάδελφοι,

Μετά την σημαντική βελτίωση των παροχών του Ομαδικού μας Συμβολαίου εφ' άπαξ και σύνταξης, το Δ.Σ. του Συλλόγου προχώρησε, όπως είχε δεσμευτεί, και στην βελτίωση των παροχών του Ομαδικού Συμβολαίου Υγείας.

Έτσι, από 1/1/2003 για όλους τους συναδέλφους και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι ασφαλισμένα στο συμβόλαιο, θα ισχύουν τα πιο κάτω:


Προληπτική Ιατρική - Ιατρικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις

24ωρη χρήση τηλεφωνικού κέντρου στο 210-32.99.900 για παροχή πληροφοριών σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία.

Στο τηλεφωνικό κέντρο, βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο γιατροί για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Η αντιμετώπιση, ανάλογα με την εκτίμηση του περιστατικού, μπορεί να περιλάβει δύο στάδια:
α) Την παροχή κάποιων απλών οδηγιών πρώτων βοηθειών και συμβουλών.
β) Σε περίπτωση που απαιτείται, ή ο συνάδελφος κρίνει ότι χρειάζεται επίσκεψη γιατρού, θα του δίνονται από το τηλεφωνικό κέντρο οι πιο κοντινοί στο σπίτι του γιατροί (από ένα πανελλαδικό δίκτυο 3.000 συνεργαζόμενων γιατρών) και θα κλείνεται ταυτόχρονα και ραντεβού για την επίσκεψη. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα σε πρώτη φάση στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, της κατ' οίκον επίσκεψης γιατρού.

Τέλος, όταν απαιτούνται σύμφωνα με παραπεμπτικό γιατρού εργαστηριακές ή μικροβιολογικές εξετάσεις, θα μπορεί να κλείνεται άμεσα ραντεβού για την πραγματοποίηση τους σε διαγνωστικές μονάδες της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, σε όλες τις πόλεις της χώρας μας που λειτουργούν υποκαταστήματά μας.
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση του συναδέλφου
Δε θα ισχύει, δηλαδή, η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα και περιελάμβανε την πληρωμή του γιατρού ή των εξετάσεων, προσκόμιση των δικαιολογητικών στο Τ.Α.Π.Ε. και την κάλυψη του 75% της συνολικής δαπάνης.

Έτσι, παύει πλέον η ανάγκη εκταμίευσης οποιουδήποτε ποσού (το οποίο στην περίπτωση των εργαστηριακών εξετάσεων μπορεί να ήταν αρκετά σημαντικό), αλλά και καταργείται η επιβάρυνση του 25% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, στο Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν" οι ιατρικές επισκέψεις, οι ιατρικές ή διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία θα γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του συναδέλφου. Θα καλύπτονται 100% από το Ομαδικό μας Συμβόλαιο.


Νοσοκομειακή Κάλυψη

Σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία (εφ' όσον, βέβαια, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια), καθώς επίσης και στο "Ερρίκος Ντυνάν", θα καλύπτεται το 100% του κόστους νοσηλείας στην πρώτη θέση για όλους τους συναδέλφους και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους που είναι ασφαλισμένα στο Τ.Α.Π.Ε.

Για τα εξαρτώμενα μέλη τα οποία καλύπτονται μόνο για νοσοκομειακή περίθαλψη (δηλαδή, είναι ασφαλισμένα σε άλλο ταμείο), προϋπόθεση για την κάλυψη του συνόλου της νοσοκομειακής δαπάνης είναι η προσκόμιση στο "Ερρίκος Ντυνάν" του βιβλιαρίου υγείας (έτσι ώστε το ασφαλιστικό ταμείο τους να καλύψει το μέρος της νοσηλείας που του αναλογεί).

Το "Ερρίκος Ντυνάν" θα διαθέτει ασθενοφόρο, στις περιπτώσεις που απαιτείται, για τη μεταφορά στο νοσοκομείο χωρίς καμία χρέωση.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω, που σημειωτέον, είναι επιπλέον αυτών που ισχύουν σήμερα, θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο κάλυψης του πιο πολύτιμου αγαθού: Της υγείας μας.


Και συνεχίζουμε την προσπάθεια...


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.Υ.Γ. Κάρτα Πολλαπλών Χρήσεων
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να μας γνωρίσουν την ομάδα αίματός τους. Το στοιχείο είναι απαραίτητο για την έκδοση της Κάρτας Πολλαπλών Χρήσεων που θα εκδώσει ο Σύλλογος για τα μέλη του. Η κάρτα αυτή θα λειτουργήσει και ως κάρτα υγείας όπου είναι απαραίτητο για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.

Παρακαλούμε τους προϊσταμένους των υπηρεσιακών ενοτήτων της εταιρίας, να δημιουργήσουν συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα των συναδέλφων, τον αριθμό μητρώου τους και την ομάδα αίματος και να την αποστείλουν στο Σύλλογο.