21 Ιαν 2003

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίασή του στις 16/01/2003, αποφάσισε τη διενέργεια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 27/01/2003 στις 13:30 στο Θέατρο "Βρετάνια", με τα πιο κάτω θέματα:

-           Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
-           Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
-           Τροποποιήσεις Καταστατικού

Υπενθυμίζουμε ότι, η τροποποίηση του Καταστατικού απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία και, για το λόγο αυτό, η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.


Συναδελφικά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο