28 Αυγ 2003

Κλάδος Πρόνοιας

Αρχίσαμε τις διαδικασίες μετατροπής
Κλάδος Πρόνοιας
Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΕ

Συνάδελφοι,

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, σας είχαμε ενημερώσει για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αλλά και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Τ.Α.Π.Ε., προκειμένου να μετατραπεί ο Κλάδος Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Ε. από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Ήδη, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Ταμείου η μετατροπή και παράλληλα, προχωρήσαμε στη σύνταξη του νέου Καταστατικού. Επίσης, συντάχθηκε αναλογιστική μελέτη. Τόσο το Καταστατικό, όσο και η αναλογιστική μελέτη, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Π.Ε. της 27ης Αυγούστου 2003.

Σήμερα κατατίθενται στο Υπουργείο, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισής τους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην κατάθεση των σχετικών εγγράφων για τη νομιμοποίηση του νέου Ταμείου.


Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι σύντομα θα λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολούσε όλους μας, και αφορούσε το εφ' άπαξ. Με την κίνησή μας αυτή, όχι μόνο καταργείται στην πράξη το πλαφόν, αλλά αυξάνεται σημαντικά η εφ' άπαξ παροχή του Ταμείου. Το νέο Ταμείο θα καλύψει και τις απώλειες λόγω πλαφόν που είχαν οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας.

Για την όποια εξέλιξη και για το περιεχόμενο του Καταστατικού, όπως και για το θέμα της Διαδοχικής Ασφάλισης, θα ενημερωθείτε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 02/09/2003.
Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.