03 Οκτ 2003

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Τα αποτελέσματα των εκλογών
Για Διοικητικό Συμβούλιο, ΟΑΣΕ, ΕΚΑ και Περιφερειακά Συμβούλια


Συνάδελφοι,

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ”, που διεξήχθησαν για την εκλογή: 1) Διοικητικού Συμβουλίου - Εξελεγκτικής Επιτροπής, 2) Εκπροσώπων σε Ο.Α.Σ.Ε. Ε.Κ.Α., 3) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 4) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, 5) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, 6) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Ελλάδος, 7) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, 8) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, και 9) Εκπροσώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης-Δωδεκανήσων.

Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας:

1. Για την Εκλογή οργάνων Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν 1.235 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 1.186 έγκυρα, 23 άκυρα και 26 λευκά.
2. Για την Εκλογή Αντιπροσώπων Ο.Α.Σ.Ε. και Ε.Κ.Α., βρέθηκαν 1.233 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 1.186 έγκυρα, 19 άκυρα και 28 λευκά.
3. Για την Εκλογή:
i. Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
ii. Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
iii. Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας,
iv. Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Ελλάδος,
v. Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος,
vi. Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και
vii. Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης-Δωδεκανήσων, βρέθηκαν συνολικά 367 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 348 έγκυρα, 10 άκυρα και 9 λευκά.

Από τα αποτελέσματα, έλαβε ο κάθε Συνδυασμός, τους πιο κάτω αριθμούς ψηφοδελτίων:
Α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
1. Για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή : 732
2. Για Ο.Α.Σ.Ε. και Ε.Κ.Α. : 738

Β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
1. Για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή : 427
2. Για Ο.Α.Σ.Ε. και Ε.Κ.Α. : 432

Γ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Π.Α.Κ.
1. Για Διοικητικό Συμβούλιο : 27
2. Για Ο.Α.Σ.Ε. και Ε.Κ.Α. : 15
Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης : 26
2. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας : 71
3. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας : 23
4. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Ελλάδος : 70
5. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος : 34
6. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου : 65
7. Για Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης-Δωδεκανήσων : 59Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, την καταμέτρηση των ψήφων των υποψηφίων και τις κληρώσεις μεταξύ των ισοψηφούντων, εκλέχθηκαν από κάθε Συνδυασμό, κατά σειρά πλειοψηφίας και για το αντίστοιχο αξίωμα, οι παρακάτω συνάδελφοι, κατόπιν των υποβληθεισών παραιτήσεων των: ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝΟ) από το Δ.Σ. και παραμένει στην Ο.Α.Σ.Ε., του ΝΤΙΝΑ ΒΑΙΟΥ (ΚΟΙΝΟ) από την Ο.Α.Σ.Ε. και το Ε.Κ.Α. και παραμένει στο Δ.Σ., του ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΟΙΝΟ) από την Ο.Α.Σ.Ε. και παραμένει στο Δ.Σ., του ΤΣΕΛΕΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΟΙΝΟ) από το Ε.Κ.Α. και παραμένει στην Ο.Α.Σ.Ε. και του ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΟΙΝΟ) από το Ε.Κ.Α. και παραμένει στο Δ.Σ.

Οι παραπάνω παραιτήσεις έγιναν δεκτές από την Εφορευτική Επιτροπή, μειοψηφούντων της Δικαστικού Αντιπροσώπου και των συν. Β. Κολιγιώργα και Ε. Θεοδωρουλάκη. Στη συνέχεια, κατετέθη ένσταση από την ΠΑΣΚΕ, για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία απερρίφθη ομόφωνα από το σύνολο της Κ.Ε.Ε. – μετά από εισήγηση της Δικαστικού Αντιπροσώπου - διότι η ΠΑΣΚΕ δεν είχε έννομο συμφέρον για να παρέμβει στις παραπάνω διαδικασίες που αφορούσαν άλλον συνδυασμό.1) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (ΕΔΡΕΣ: 8)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 430
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 379
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 360
ΝΤΙΝΑΣ ΒΑΪΟΣ 325
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 323
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 222
ΤΡΙΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 218
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 189

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178
ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 135
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 106
ΛΕΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 106
ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 103
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 102
ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 89
ΣΙΜΗΝΑ ΑΝΝΑ 67Β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ: 5)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

ΤΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 231
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 217
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 189
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 187
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 124
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 120
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80
ΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 782) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (ΕΔΡΕΣ: 2)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 222
ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 218
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 124
ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 117

Β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ: 1)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

ΧΑΧΗΣ ΘΩΜΑΣ 79

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 753) ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε.

Α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (ΕΔΡΕΣ: 16)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 338
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 327
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 310
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 248
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 210
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209
ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 208
ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 202
ΔΡΕΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 181
ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 180
ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 172
ΣΙΜΗΝΑ ΑΝΝΑ 161
ΤΣΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160
ΤΡΙΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 153
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 150
ΛΙΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. 137

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
ΚΡΙΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 128
ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 109
ΛΕΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 101
ΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 98
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 82
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 60
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 55
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 54
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 53
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 50
ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. 50
ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 50
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 50

Β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ: 9)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 190
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 187
ΤΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 187
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 181
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 163
ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 134
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 119
ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 110
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81
ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 78
ΜΠΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 76
ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 74
ΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 71
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 694) ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.

Α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (ΕΔΡΕΣ: 10)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 158
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 132
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 124
ΡΩΛΟΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 124
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 119
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 119
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 116
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 114
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 114
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 113

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 107
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 104
ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 92
ΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 78
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 75
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 73
ΛΑΪΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 72
ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 71
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71
ΚΟΣΥΦΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 61

Β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : ΠΑΣΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ: 6)

TAKTIKOI:

ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 129
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 107
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 100
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79
ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 68
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 67
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 67
ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 63
ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 595) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΤΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΑ ΦΑΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΔΟΔΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΤΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ9) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΤΟΡΕΓΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΤΣΑΚΑΡΙΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ11) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΑΛΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευχόμαστε στους εκλεγμένους συναδέλφους καλή επιτυχία στη θητεία τους.Συναδελφικά,
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ