04 Νοε 2003

Κρατήσεις Εργατικής Εστίας

Κρατήσεις Εργατικής ΕστίαςΣυνάδελφοι,

Στην τελευταία μισθοδοσία αυξήθηκαν και μάλιστα αναδρομικά οι κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ – ΟΕΚ – Εργατικής Εστίας.
Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση της εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά 0,10% (0,05% από 29/4/2002 και 0,05% από 1/1/2003) και έγινε με βάση την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του2002.
Για την ενημέρωσή σας στο πεδίο της μισθοδοσίας ΟΑΕΔ – ΟΕΚ – Εργατική Εστίας (στο πεδίο των κρατήσεων) και Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών (στο πεδίο των αποδοχών) περιλαμβάνουν τις πιο κάτω κρατήσεις:

Είδος Κράτησης
Εργαζόμενος
ΕργοδότηςΤαμείο Ανεργίας
1,33%
2,67%
Στράτευσης
0
1%
ΔΛΟΕΜ
1%
1%
ΕΛΠΕΚΕ
0
0,45%
ΛΠΕΑΕ
0
0,15%
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
1%
0,75%
ΕΚΛΑ
0,10
0,26%
ΟΕΕ
0,35
0,35%

Όλες τις πιο πάνω κρατήσεις εκτός από αυτές του ΕΚΛΑ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας τις επιβαρύνεται ο Εργοδότης σύμφωνα με το Πρακτικό Συμφωνίας 22/4/1999 με αύξηση των αποδοχών μας.
Τις κρατήσεις  ΕΚΛΑ και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας τις επιβαρυνόμαστε εμείς.
Το αυξημένο ποσό που παρουσιάστηκε στις κρατήσεις της μισθοδοσίας του μήνα οφείλεται στην αναδρομικότητα της κράτησης υπέρ της Εργατικής Εστίας.

Συναδελφικά
Το Δ.Σ.