19 Νοε 2003

Ομαδικό Συμβόλαιο

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με αφορμή την ανακοίνωση της παράταξης ατομικού χαρακτήρα (ΠΑΚ) σχετικά με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του προσωπικού της Εταιρίας μας, θέλει να σας γνωρίσει τα πιο κάτω:
  1. Σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου συμβαλλόμενος είναι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο πάντα με ομόφωνες αποφάσεις κινείται στην κατεύθυνση τόσο της διαρκούς βελτίωσης των παροχών, όσο και στην διασφάλιση του ασφαλίστρου και των αποθεματικών του.
  2. Πραγματοποιεί κάθε χρόνο αναλογιστική μελέτη ώστε να διασφαλίζει την σωστή τήρηση των αποθεματικών του.
  3. Για ακόμα μεγαλύτερη διασφάλιση το Δ.Σ. ανέθεσε και σε ανεξάρτητο εξωτερικό αναλογιστή την σύνταξη αναλογιστικής μελέτης η οποία συμφωνεί με τις αναλογιστικές μελέτες που συντάσσει η Εταιρία
  4. Τα αποθέματα του συμβολαίου είναι σήμερα (30/10) 20,758 εκατομμύρια ευρώ ( 7 δις 73 εκατ. Δραχμές)
  5. Το σημερινό αναλογιστικό έλλειμμα του Συμβολαίου ανέρχεται σε 187.470 Ευρώ ( 63.880.402 δραχμές) ποσό ουσιαστικά ασήμαντο.

Αυτό που το Δ.Σ. εξετάζει όπως έχει υποχρέωση είναι το κατά πόσον επηρεάζεται το Ομαδικό μας από την καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που θα ισχύσουν στην χώρα μας από 1/1/2005.
Αυτό γίνεται στην κατεύθυνση της πρόβλεψης από σήμερα οποιασδήποτε πιθανής ή απίθανης αλλαγής η οποία μπορεί να επηρεάσει την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβολαίου μας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι από σήμερα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος.  Αυτό μάλιστα τον στόχο είχε και η συνάντηση του Συλλόγου με τον Γενικό Διευθυντή.
Θα συνιστούσαμε (χωρίς πολλές ελπίδες επιτυχίας είναι αλήθεια) σε οποιονδήποτε όψιμο σωτήρα των εργαζομένων να ενημερώνεται πρώτα σωστά και μετά να δημοσιοποιεί τις όποιες απόψεις του.
Το Ομαδικό μας Συμβόλαιο είναι η πιο πολύτιμη κατάκτηση των εργαζομένων, πολύτιμος σύμμαχός μας σε ένα αβέβαιο μέλλον.

Συναδελφικά
Το Δ.Σ.