20 Ιαν 2004

Διαδοχική Ασφάλιση

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2004

Συνάδελφοι,

Κατατέθηκε χθές η τροπολογία για την Διαδοχική ασφάλιση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί ο χρόνος συζήτησης και ψήφισής της.

Παράλληλα σήμερα πήραμε επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ουσιαστικά απορρίπτει την πρόταση μας για κατάργηση της διαδοχικής στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή εξαγορών των ανωνύμων εταιριών που εργαζόντουσαν οι ασφαλισμένοι.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ.294/24
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ασ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110
Πληροφορίες: Σ. Κουρεμπανά
Τηλέφωνο :3368135
 
 
 
ΠΡΟΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α.Ε.Ε.Γ.Α. " Η ΕθΝΙΚΗ"
ΒΟΥΛΗΣ 7
10562 ΑθΗΝΑ
 
ΘΕΜΑ : Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης διαδοχικά ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και στο ΤΑΠΕ, εργαζομένων στον Αστέρα, Πανελλήνιο, ΕΤΕΒΑ, Λαϊκή με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ και μετά την συγχώνευση αυτών δι' απορροφήσεως στην "A.E.Ε.Γ.Α "Η ΕΘNIKH " - με ασφαλιστικό φορέα το Τ.Α.Π.Ε..
 
ΣΧΕΤ.: Το από 29-5-2003 και 13-11-2003 υπόμνημά σας.
 
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο ζητάτε την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 1405/83 και του άρθρου 69 του ν. 2084/92 που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο μας αφού εντόπισε τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και μελέτησε τους τρόπους επίλυσης αυτών, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης σύνταξης και τη βελτίωση των ποσών σύνταξης κατάρτισε σχέδιο διάταξης που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου μας και προωθείται προς ψήφιση.
Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τον υπολογισμό από τον απονέμοντα των τμηματικών ποσών του απονέμοντος και των συμμετεχόντων οργανισμών.
Ο απονέμων οργανισμός υπολογίζει το τμήμα της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του με διασφάλιση καταβολής του τμήματος κατωτάτου ορίου και του ποσού που δικαιούται ο ασφαλισμένος όταν θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ταυτόχρονα ο απονέμων οργανισμός υπολογίζει και το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης των συμμετεχόντων οργανισμών. Ο υπολογισμός του τμηματικού ποσού της σύνταξης των συμμετεχόντων οργανισμών καθορίζεται με συντελεστές, ( 2 % για το ΙΚΑ ) για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι 35 έτη ασφάλισης επί των επικαιροποιημένων συνταξίμων αποδοχών. Με την καθιέρωση των συντελεστών και την επικαιροποίηση των συνταξίμων αποδοχών επιδιώκεται η εξασφάλιση ικανοποιητικών τμημάτων σύνταξης που ανταποκρίνονται στο χρόνο ασφάλισης στις εισφορές και στο ποσοστό αναπλήρωσης που προβλέπει η νομοθεσία κάθε οργανισμού.
 
Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Διαδοχικής Aσ/σης Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συνάδελφοι,

Θεωρούσαμε ότι η κυβέρνηση θα έδειχνε την ευαισθησία της στους εργαζόμενους εκείνους που άλλαξαν ασφαλιστικό φορέα παρά την θέλησή τους.
Το Δ.Σ. θα προσπαθήσει κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου παρά τα περιορισμένα όρια της συζήτησης να προωθήσει την σχετική τροπολογία.
Το όλο θέμα θα συζητηθεί και στην Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 29/01/2004.


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.