21 Ιαν 2004

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίασή του στις 19/01/2004, αποφάσισε τη διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 29/01/2004 στις 13:30, στο Θέατρο "Βρετάνια", με τα πιο κάτω θέματα:

Ø    Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
Ø    Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
Ø    Καταστατικό Κλάδου Πρόνοιας

Το θέμα του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας είναι εξαιρετικά σοβαρό, γι' αυτό παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων.  Παράλληλα, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το Νομοσχέδιο της Διαδοχικής Ασφάλισης.

Συναδελφικά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο