08 Ιουν 2018

Εκπλήξτε μας ευχάριστα!

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά πλειοψηφία εκτιμά ότι η παρούσα Διοίκηση, με διάφορες δικαιολογίες, (συγκράτηση του budget, διαδικασία πώλησης της Εταιρίας μας, κ.ά.), δεν προχώρησε σε ουσιαστικό οργανόγραμμα εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε οριακό σημείο την Εταιρία μας, καθώς πολλές λειτουργικές μονάδες παραμένουν ανεπαρκώς στελεχωμένες. Επίσης, μένουν μέχρι σήμερα κενές περιεχομένου όλες οι εξαγγελίες για ανέλιξη των ανθρώπων της Εταιρίας μας, οι οποίοι βλέπουν τα νούμερα και τα κέρδη να πολλαπλασιάζονται, χωρίς να τους αποδίδεται έμπρακτα αυτό που τους αναλογεί.

Θεωρούμε, ότι ο χρόνος ανοχής από πλευράς εργαζομένων για αυτήν την κατάσταση έχει παρέλθει προ πολλού και καλούμε τη Διοίκηση άμεσα να προχωρήσει σε δημιουργία νέου Οργανογράμματος, που θα ΣΕΒΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ όσα ορίζει ο ΕΚΕ αλλά και θα διέπεται από πνεύμα αξιοκρατίας πέρα από κομματικές ή άλλου είδους παρεμβάσεις. Ένα οργανόγραμμα πρότυπο, βασισμένο επιτέλους στη λογική, με στόχο την αξιοποίηση των ανθρώπων της Εταιρίας μας, με τον κατάλληλο τρόπο και από την καταλληλότερη θέση, ώστε να αναπτύσσουν τις δυνατότητες τους και να εξελίσσονται, μεγιστοποιώντας παράλληλα την προσφορά τους στην Εταιρία. Έτσι σχεδιάζεται το όραμα για την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ του αύριο.

Είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι ούτε ουτοπικό, ούτε καν δύσκολο να το πετύχετε. Και για να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, έχετε στα χέρια σας το καλύτερο έμψυχο υλικό της Αγοράς και σας δίνεται η δυνατότητα να το αξιοποιήσετε. Εκπλήξτε μας ευχάριστα.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.