01 Αυγ 2018

Ενημέρωση για το ωράριο

Συνάδελφοι,

Για το ζήτημα του ωραρίου εργασίας και έπειτα από την καταγγελία του Συλλόγου για προσπάθεια παραβίασης της Ε.Σ.Σ.Ε. και παράλληλου αιτήματος της Εταιρίας προς το Υπουργείο Εργασίας για τριμερή συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας σύσκεψη συμφιλίωσης στις 24/7/2018, το πρακτικό της οποίας σας κοινοποιούμε παρακάτω:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
Την Τρίτη 24/7/2018 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 3α του Ν.3996/2011 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και 13 του Ν. 1876/1990, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα Νεφελούδη και του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ενταξης στην Εργασία κ. Κωνσταντίνου Αγραπιδά, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ««ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» και της διοίκησης ΤΗΣ ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικών αιτημάτων α) της ως συνδικαλιστικής οργάνωσης και β) της ως άνω εταιρίας, προκειμένου να συζητηθεί το αντικείμενο της μεταξύ τους διαφοράς, όπως περιγράφεται στα σχετικά αιτήματα.
Την προσφεύγουσα εκπροσώπησαν οι κ.κ. Ιωάννης Πετσαλάκης, Τηλέμαχος Λευτεριώτης, Ιωάνης Μασουφής, Βασίλης Σεφερλής, Παν. Ανδρουτσόπουλος, καθώς και η κα Ισιδώρα Αναγνωστοπούλου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Α. Γεν. Γραμματέας και μέλη αντιστοίχως, του Δ.Σ),μετά του Νομικού Συμβούλου κ. Δημήτρη Βερβεσού.
Την ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» εκπροσώπησαν, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως, οι κ.κ. Κων/νος Πηνιώτης και Γεώργιος Μπίσταρος και οι κυρίες Χρυσηίδα Πουλάκου, Αρτέμιδα-Πασιφάπ Καραγεωργάκη και Στυλιανή Δημάκη.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τα μέρη ανέπτυξαν τις απόψεις τους, για το υπό συζήτηση θέμα. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της προσφεύγουσας συνδικαλιστικής οργάνωσης ανέφεραν, ότι η εταιρία δεν εφαρμόζει το ελαστικό ωράριο, που αποτελεί όρο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.Ο εκπρόσωπος της εργοδότριας δήλωσε, ότι ο πίνακας προσωπικού, πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένες ώρες εργασίες (έναρξη-λήξη).
Ύστερα από τα παραπάνω οι εκπρόσωποι του Υπουργείου δήλωσαν, ότι τα μέρη πρέπει να διαβουλευθούν, προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας (Αρθρο 16 παρ.Ι.Ε του Ν.2874/2000).
Τα τεχνικά ζητήματα, θα εξετασθούν από την υπεύθυνη ομάδα του Πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
(έπονται υπογραφές)

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 
    Κ. ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ»  

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Σύλλογος διατύπωσε ρητά τη θέση του για την τήρηση των όρων της Ε.Σ.Σ.Ε. και την εφαρμογή τεχνικού συστήματος που θα διευκολύνει αμφότερες τις πλευρές και θα διασφαλίσει την νομιμότητα των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων μερών, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3.5 της από 22/6/2018 Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τη σύσταση του Υπουργείου «τα μέρη πρέπει να διαβουλευθούν, προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας (Αρθρο 16 παρ.Ι.Ε του Ν.2874/2000)».

 Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να καλέσει την Εταιρία σε συνάντηση προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή πρόταση, η οποία - ως προς τα τεχνικά της ζητήματα και σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου - θα εξεταστεί από την υπεύθυνη ομάδα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρις ότου γίνει αυτό καλούμε την Εταιρία να αποφύγει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια πίεσης προς τους εργαζόμενους που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης.

Επίσης, την καλούμε να επικεντρωθεί στον έλεγχο του ωραρίου κατά την αποχώρηση των εργαζομένων, ώστε να μην παραμένουν υπάλληλοι μετά το πέρας του ωραρίου τους στον χώρο εργασίας, μιας και αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος της επιβολής του προστίμου από το Υπουργείο.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη πάνω στο θέμα.


Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.