09 Αυγ 2018

Ωράριο Εργασίας

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των συζητήσεων που έγιναν τόσο με το Υπουργείο Εργασίας, όσο και με τη Διοίκηση της Εταιρίας μας, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ελαστικού ωραρίου και της προϋπόθεσης να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε ο τρόπος ανάρτησης των πινάκων προσωπικού, που διασφαλίζει τόσο τη Διοίκηση ως προς το Υπουργείο, σχετικά με την έναρξη και λήξη της εργασίας, όσο και τους εργαζόμενους σχετικά με την εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου που ισχύει.

Η πεποίθηση τόσο της Εταιρίας, όσο και του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι πριν το τέλος Αυγούστου, ώστε να υλοποιηθεί η λύση που καλύπτει και τις δυο πλευρές.

Η χθεσινή επιστολή του κ. Κωνσταντά δείχνει ακριβώς αυτή την πεποίθηση και για αυτό έχει σαν τελική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των εργαζόμενων την 30η Αυγούστου.
Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος άμεσης υποβολής δηλώσεων, αλλά ούτε και λόγος ανησυχίας περί κατάργησης του ελαστικού ωραρίου.

Θεωρούμε - και αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά - ότι ο καλοπροαίρετος διάλογος μεταξύ Συλλόγου και Διοίκησης μπορεί να λύσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.