02 Νοε 2018

Περί δημοσιευμάτων

Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το δημοσίευμα του Βanking Νews με τίτλο «Συνολικά 19 ερωτήματα προς την διοίκηση της ΕΤΕ για την Εθνική Ασφαλιστική από ομάδα εργαζομένων» την 3/5/2018 σας ενημερώνουμε ότι το ίδιο το site, Παρασκευή 14/09/2018, ανακάλεσε πλήρως τα ερωτήματα και το δημοσίευμα αποσύρθηκε, σαν να μην υπήρξε ποτέ.
Το εν λόγω κείμενο εμφανίστηκε ως ανοικτή επιστολή μιας ομάδας εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής προς τον τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία διατυπώνονται ερωτήματα για παράτυπες ενέργειες από ορισμένα ανώτατα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Πέρα από τα παραπάνω, και για να σβήσουν οι όποιες αμφιβολίες και ερωτηματικά, η διοίκηση της εταιρείας μας αιτήθηκε την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από την «Διεύθυνση Ελέγχου Επιχειρησιακών Μονάδων της Τράπεζας και του Ομίλου».
Βάσει των στοιχείων του ελέγχου δεν προέκυψε απόκλιση από το θεσμοθετημένο πλαίσιο διαδικασιών του Ομίλου, καθώς για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είχαν συνταχθεί τα απαραίτητα εισηγητικά και είχαν ληφθεί οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.
Συνάδελφοι, δε θα μείνει αναπάντητη οποιαδήποτε μελλοντική επιχείρηση λάσπης, που εκτυλίσσεται εναντίον στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας μας, από οποιαδήποτε ανώνυμη «Ομάδα Εργαζομένων».

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.