21 Νοε 2018

Νέοι κάδοι ανακύκλωσης στους ορόφους

Συνάδελφοι,

Σταθερή επιδίωξη των εργαζόμενων και της Εταιρίας μας αποτελεί η μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, επιδίωξη που αποτελεί καίριο άξονα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της.

Μια από τις ενέργειες που υποστηρίζουν αυτή την επιδίωξη είναι η ανακύκλωση, με τη μορφή περισυλλογής και διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, ενέργεια που οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε ήδη σίγουρα στο σπίτι μας και ενδεχομένως και στο γραφείο μας.

Μέχρι σήμερα στους κάδους ανακύκλωσης, που βρίσκονταν σε κάθε όροφο της Εταιρίας, ανακυκλώναμε μόνο χαρτί, από σήμερα μπορούμε πλέον να ανακυκλώνουμε και πλαστικό.

Σε κάθε όροφο, λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί ένας κάδος ανακύκλωσης χαρτιού και ένας κάδος ανακύκλωσης πλαστικού, στους οποίους θα πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε να πετάμε τα αντίστοιχα απορρίμματα, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες σωστής ανακύκλωσης, δηλαδή, όταν πρόκειται για πλαστικές συσκευασίες, να φροντίζουμε αυτές να ρίχνονται στους κάδους άδειες και καθαρές από υπολείμματα.

Στόχος μας είναι να δραστηριοποιηθούμε όλοι μας στην ανακύκλωση, στόχος μας είναι να κάνουμε την Εταιρία μας πρώτη και σε αυτό, επιδεικνύοντας περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και ανακυκλώνοντας χαρτί και πλαστικό στους ειδικούς κάδους.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.