25 Ιαν 2019

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/01/2019

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε τη διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 29/1/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Εταιρίας μας, με θέματα:

1) Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός. 
2) Προϋπολογισμός 2019 & Προγραμματισμός δράσης Συλλόγου.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.