07 Μαρ 2019

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»

Για την ανάδειξη Εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας

Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων, στην έδρα στης Εθνικής Ασφαλιστικής, Λ. Συγγρού 103-105, συνήλθαν οι εργαζόμενοι της ως άνω Εταιρίας, για να εκλέξουν εκπροσώπους των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή που ορίστηκε αποτελείται από τους παρακάτω:

Αντωνίου Σπύρος

Σκορδά Σάσα

Βαλαβάνος Παναγιώτης

Τζανετής Απόστολος

Παπαγεωργίου Γιώργος

 

Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 04/03/2019 στην περιφέρεια και στην ΕΤΕ & στην έδρα την Τετάρτη 06/03/2019 & την Πέμπτη 07/03/2019, έχουν ως εξής:

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας βρέθηκαν 783 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 742 έγκυρα και 41 άκυρα / λευκά.

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, έλαβε ο καθένας, τις παρακάτω ψήφους:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

Διαμαντοπούλου Δήμητρα (Ντέμη)

67

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

46

Λευθεριώτης Τηλέμαχος

132

Μαραγκάκη Μαρία

57

Πετσαλάκης Γιάννης

250

Σοφόπουλος Σωτήριος

190

Έτσι, με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα εκλέγονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΨΗΦΟΙ

Πετσαλάκης Γιάννης

250

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΨΗΦΟΙ

Σοφόπουλος Σωτήριος

190

Λευθεριώτης Τηλέμαχος

132

Διαμαντοπούλου Δήμητρα (Ντέμη)

67

Μαράγκακη Μαρία

57

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

46

Σημειώνεται ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά, χωρίς ενστάσεις.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

         

Αντωνίου

Σπύρος

Βαλαβάνος

Παναγιώτης

Παπαγεωργίου

Γιώργος

Σκορδά

Σάσα

Τζανετής

Απόστολος