11 Σεπ 2019

73 ημέρες χωρίς Σύμβαση και Κανονισμό Εργασίας

Συνάδελφοι, 

Έχουν περάσει 73 ημέρες χωρίς Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και Κανονισμό Εργασίας (ούτε και κλαδική ΣΣΕ υφίσταται) και σε 19 ημέρες λήγει και η μετενέργεια της προηγούμενης.

Με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις, μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη.

Ο Κανονισμός Εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που ρυθμίζουν τη σχέση εργοδότη – εργαζόμενου.

Δε θέλουμε με τίποτα να ξανακούσουμε ή να ξανασυζητήσουμε για «επιδόματα εξ' ελευθεριότητας», «ρήτρες ανακλήσεως» και «οικειοθελείς παροχές», όπως είχε γίνει στο παρελθόν.

Ας ελπίσουμε ότι δε θα διαταραχτεί η «κανονικότητα» στον χώρο εργασίας μας με ευθύνη της Διοίκησης.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.