21 Σεπ 2019

83 ημέρες χωρίς Σύμβαση και Κανονισμό Εργασίας

Συνάδελφοι,

Έχουν περάσει 83 ημέρες χωρίς Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και Κανονισμό Εργασίας (ούτε και κλαδική ΣΣΕ υφίσταται) και σε 9 ημέρες λήγει και η μετενέργεια της προηγούμενης.

Με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις, μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη.

Ο Κανονισμός Εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που ρυθμίζουν τη σχέση εργοδότη – εργαζόμενου.

Δε θέλουμε με τίποτα να ξανακούσουμε ή να ξανασυζητήσουμε για «επιδόματα εξ' ελευθεριότητας», «ρήτρες ανακλήσεως» και «οικειοθελείς παροχές», όπως είχε γίνει στο παρελθόν.

Ας ελπίσουμε ότι δε θα διαταραχτεί η «κανονικότητα» στον χώρο εργασίας μας με ευθύνη της Διοίκησης.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.