09 Οκτ 2019

Ενημέρωση σε όλους τους εργαζόμενους της Λ. Συγγρού για το πάρκινγκ

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Λιάκο ότι στην Εταιρία μας εργάζονται άνθρωποι. Άλλοι πολλά και άλλοι λιγότερα χρόνια.

Όλοι τους όμως είναι ίσοι στην αξιοπρέπεια.

Φανταζόμαστε ότι αυτό, όσο κι αν μπορεί να τον παραξενεύει, αποτελεί ένα κεκτημένο που δεν μπορεί να το καταργήσει.

Χτές ο κ. Λιάκος έστειλε προς «όλο το προσωπικό» την παρακάτω ανακοίνωση.

 

Προς όλο το Προσωπικό.

Όπως είναι γνωστό από το τέλος Ιουλίου, για λόγους ασφαλείας, το υπόγειο γκαράζ της Εταιρείας μας έπαψε να λειτουργεί ως πάρκινγκ δημόσιας χρήσης. Συνέχισαν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους μόνο όσοι  εργαζόμενοι της εταιρίας είχαν ήδη μισθωτική σχέση με την Polis Park, ενώ η καταβολή εκ μέρους τους του μισθώματος, που θα οριζόταν χαμηλότερα από το προηγούμενο, θα γινόταν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το νέο πλαίσιο λειτουργίας του υπόγειου γκαράζ και μέχρι την οριστικοποίησή του, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα στάθμευσης και στους υπόλοιπους εργαζόμενους που το επιθυμούν. Ειδικότερα, οι συνάδελφοι μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους από αύριο στον κ. Νίκο Γιγκλά   της Δ/νσης Υποστήριξης Ενοποιημένων Ομιλικών ( ngigklas@insurance.nbg.gr ), ώστε να τους επιτρέπεται η είσοδος στο πάρκινγκ και θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες τους στα επίπεδα -6 και -7. Διευκρινίζεται ότι η μπάρα του parking θα σηκώνεται κάνοντας χρήση της κάρτας στον καρταναγνώστη (reader).

Η διευθέτηση αυτή είναι προσωρινή και μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης. Σημειώνεται δε ότι για την προσωρινή αυτή περίοδο (από την 1.8.2019 και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών) δεν θα καταβληθεί αντίτιμο για τη στάθμευση ούτε από τους υπαλλήλους που σταθμεύουν ήδη ούτε από αυτούς που θα σταθμεύσουν βάσει της παραπάνω διαδικασίας.

Μετά την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας του πάρκινγκ θα οριστεί αντίτιμο που θα πρέπει να καταβάλουν εφεξής οι εργαζόμενοι, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση του πάρκινγκ.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Αυτή την ανακοίνωση ξέχασε, αυτοβούλως ή βάσει οδηγιών, να την στείλει στο 25% του προσωπικού που εργάζεται στο κτίριο της Λεωφ. Συγγρού.

Αποκαθιστούμε σήμερα αυτή την «παράλειψη» του, έτσι ώστε το σύνολο των εργαζόμενων στις κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρίας μας να έχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στον χώρο στάθμευσης της εργασίας του.

 

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.