30 Ιαν 2020

Ετήσια Κάρτα ΟΑΣΑ 2020

Συνάδελφοι,

Δείτε ανακοίνωση της Ο.Α.Σ.Ε. στην οποία αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προσωποποιημένη ετήσια κάρτα Ο.Α.Σ.Α. 2020.

Σας επισημαίνουμε ότι (α) η περίοδος ισχύος της ορίζεται για το διάστημα από 1/3/2020 έως και 28/2/2021 και (β) η διαδικασία – που διενεργείται κάθε χρόνο μέσω του Συλλόγου μας - είναι η εξής:

1. Πραγματοποιείτε κατάθεση του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στον τύπο της ετήσιας κάρτας που επιθυμείτε, στον λογαριασμό που διαθέτει ο Σύλλογός μας στην Ε.Τ.Ε. με αριθμό: 891/480000-14 (IBAN: GR0601108910000089148000014 | Δικαιούχος: Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η Εθνική»), συμπληρώνοντας απαραιτήτως στην αιτιολογία το «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» του δικαιούχου της κάρτας μέχρι και την Δευτέρα 10/02/2020.

2. Μόλις η διαδικασία της τραπεζικής κατάθεσης ολοκληρωθεί, θα χρειαστεί να αποστείλετε στο e-mail: gramateia@syllogos.gr το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία:

  1. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΑΣ:
  2. ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ:
  3. ΑΜΚΑ:
  4. ΕΠΩΝΥΜΟ:
  5. ΟΝΟΜΑ:

Τέλος, σας διευκρινίζουμε ότι όσοι συνάδελφοι δεν έχουν προμηθευτεί έως σήμερα προσωποποιημένη κάρτα Ο.Α.Σ.Α. και επιθυμούν να εκδώσουν και προκειμένου να εκμεταλλευτούν της έκπτωσης, θα πρέπει να μεταβούν οι ίδιοι στα σημεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών του Ο.Α.Σ.Α με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα) και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το εσωτερικό τηλέφωνο 29188 της Γραμματείας του Συλλόγου.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.