14 Φεβ 2020

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21/02/2020

Συνάδελφοι,

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε τη διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο ισόγειο της Εταιρίας μας, με θέματα:

 

1.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.

2.Προϋπολογισμός 2020.

3.Καταστατικές τροποποιήσεις.

 

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.