06 Οκτ 2020

Κατάθεση ερώτησης για την Εταιρία μας από τον Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη

Συνάδελφοι,

Κατά πάγια τακτική του Συλλόγου, αναδημοσιεύουμε παρακάτω ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την πώληση της Εταιρία μας.

------------------------------------ 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Nikos Androulakis (S&D)

Θέμα:          Εθνική Ασφαλιστική

Την περίοδο αυτή έχει ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Όπως έχει καταγγείλει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η εταιρεία ορκωτών λογιστών που έχει αναλάβει τον έλεγχό της, παρέχει συγχρόνως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε fund το οποίο είναι υποψήφιο για την αγορά της εν λόγω εταιρείας. Όπως φαίνεται μάλιστα, μία από τις συστάσεις που έκαναν οι ορκωτοί λογιστές ήταν η αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων, πρόταση που οδήγησε στην μείωση της κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, μειώνοντας πιθανώς και την αξία πώλησής της. 

Παράλληλα η ίδια εταιρία συμφώνησε στην απομείωση της αξίας της Εθνικής Ασφαλιστικής στα βιβλία της ΕΤΕ (της οποίας είναι επίσης ορκωτός ελεγκτής), μοναδικής μετόχου της εταιρίας κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ουσιαστικό λόγο. 

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Είναι δυνατόν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μία εταιρεία ορκωτών λογιστών να λειτουργεί συγχρόνως ως ελεγκτική εταιρεία αλλά και ως συμβουλευτική στα δύο μέρη μίας και μόνο αγοραπωλησίας;

- Πως διασφαλίζεται η διατήρηση των οικονομικών και εμπορικών μυστικών της Εθνικής Ασφαλιστικής όταν η εταιρεία που κάνει τον έλεγχό και έχει πρόσβαση σε όλα της τα στοιχεία παρέχει συγχρόνως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υποψήφιο αγοραστή της;

------------------------------------ 

Συναδελφικά, 

Το Δ.Σ.