14 Απρ 2021

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για Ομαδικό 2155/0 & για Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό

Συνάδελφοι,

Διενεργήθηκαν το διάστημα αυτό δύο ψηφοφορίες με ηλεκτρονικό τρόπο, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία COVID-19. Η πρώτη αφορούσε την αλλαγή των όρων του Ομαδικού μας Συμβολαίου 2155/0 και η δεύτερη την έγκριση του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2020.

Σε ότι αφορά την ψηφοφορία για την αλλαγή των όρων του Ομαδικού μας Συμβολαίου 2155/0, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σύνολο μελών Ομαδικού Συμβολαίου 2155/0: 2196 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Ψήφισαν: 1791 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Απαιτούμενη πλειοψηφία για την επικύρωση των αλλαγών: 1647

Θετικές ψήφοι: 1777 (80,91%)

Αρνητικές ψήφοι: 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες, εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους, καθώς και τον Σύλλογο των συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Σε ότι αφορά την ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. του Συλλόγου, ψήφισαν 270 συνάδελφοι, χωρίς καμία αρνητική ή λευκή ψήφο.

Συνάδελφοι,

Μπορεί οι συγκυρίες να κάνουν τις μέχρι πρότινος γνώριμες διαδικασίες να παίρνουν άλλη μορφή, η ουσία όμως παραμένει η ίδια: με όποιον τρόπο κι αν αυτές διενεργούνται αναδεικνύεται αυτή ακριβώς η ανάγκη συμμετοχής και στήριξης στον Σύλλογό μας.

Για όλα αυτά που μας ενώνουν…Σύλλογος, η Δύναμή μας!

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.