06 Σεπ 2021

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ΕΣΣΕ 2022-2024

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το κείμενο της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το διάστημα από 1/1/2022-31/12/2024 (δείτε εδώ) που επιδόθηκε στην Εταιρία μας, προς ενημέρωσή σας.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.