30 Σεπ 2021

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ΕΚΕ 2022-2024

Συνάδελφοι, 

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το κείμενο της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας για το διάστημα από 1/1/2022-31/12/2024 (δείτε εδώ), που επιδόθηκε στην Εταιρία μας. 

Συναδελφικά, 

Το Δ.Σ.