07 Οκτ 2021

Ερώτημα του Συλλόγου προς την DGComp

Συνάδελφοι,

Σε χθεσινό ερώτημα του Συλλόγου αναφορικά με το αν έχει υποβληθεί επίσημα προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού (DGComp) ερώτημα για έγκριση της πώλησης της Εταιρίας μας, λάβαμε την πιο κάτω απάντηση:

«Dear Mr. Petsalakis –

Thanks for your email. Once CVC’s proposed acquisition of Ethniki Asfalistiki gets notified to the EC, the Commission will publish a summary in the official journal (Series C) inviting comments from interested third parties (e.g., the Ethniki Insurance Employee Union).

No such summary has been published to date in the official journal, as the proposed acquisition has not been notified to the EC.

Please let us know if you have further questions.

Kind regards,

Christos for the team»

Ακολουθεί η μετάφραση του κειμένου:

“Αγαπητέ κ. Πετσαλάκη,

Σας ευχαριστούμε για το email σας. Από την στιγμή που η προτεινόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC θα γνωστοποιηθεί προς την Ε.Ε., η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια περίληψη στην επίσημη εφημερίδα (Series C) προσκαλώντας ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη για σχόλια (πχ. τον Σύλλογο Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής).

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί μια τέτοια περίληψη στο επίσημο φύλλο της εφημερίδας, λόγω του ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.Ε.

========================

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.