21 Οκτ 2021

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους γονείς παιδιών μέχρι 12 ετών

Συνάδελφοι, 

Το απόγευμα της Δευτέρας 18/10/2021, οι Διευθυντές της Εταιρίας μας έλαβαν το κάτωθι μήνυμα από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του πρόσφατου νόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων δίνει το δικαίωμα στους εργαζόμενους γονείς με παιδιά κάτω των 12 ετών να ζητήσουν ευέλικτες μορφές εργασίας (πχ τηλεργασία κ.α.): 

«Σε συνέχεια της καθημερινής αναφοράς της κας Βασιλειάδη σχετικά με αιτήματα για ευέλικτες μορφές εργασίας που εστιάζονται στην τηλεργασία, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής, 

  

Σχετικά με την  ανακοίνωση που είχαμε βγάλει για το άρθρο 31 : 

Ο εργαζόμενος : 

α)  ενημερώνει για το αίτημα του για ευέλικτη μορφή εργασίας τον Διευθυντή του ο οποίος έχει και την κύρια ευθύνη 

1)      Οφείλει να ζητήσει διευκρινήσεις γιατί και για πόσο 

2)      να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας του 

3)     να τηρήσει τα ίδια κριτήρια  για όλους τους εργαζόμενους του 

4)      να αποφανθεί ΝΑΙ ή  ΟΧΙ αιτιολογώντας  την άρνησή του 

  

β) κοινοποιεί την ΔΑΔ ώστε η ΔΑΔ, να διασφαλίσει ότι                

1)      εξετάζεται το αίτημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο,  για την διευκόλυνση του προσωπικού, για την ισόνομη εφαρμογή των ίδιων κανόνων από όλους τους Διευθυντές,  για την απόδοση  απάντησης στον εργαζόμενο, και την αιτιολόγησή της  αν αρνητική.   

2)      έχει εικόνα της έκτασης των αιτημάτων στο σύνολο της εταιρίας.  (αναφορά κας Βασιλειάδη) 

  

Το δικαίωμα για τον εργαζόμενο αφορά την  υποβολή αιτήματος για ευέλικτη μορφή εργασίας,  και υποχρέωση εξέτασης του  από την εταιρία. Δεν είναι για την εταιρία δεσμευτικό να την αποδεχθεί. 

  

Η υποχρέωση για την εταιρία είναι να το εξετάσει και σε περίπτωση απόρριψης, η  αιτιολόγηση εντός μηνός,   Ο διευθυντής έχει δικαίωμα (βάσει της ΝΥ) να ζητήσει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για το λόγο και το χρόνο. Η αιτιολόγηση του Διευθυντή σε περίπτωση άρνησης  πρέπει να αναφέρεται α)σε επιχειρησιακές ανάγκες,  β) στο βαθμό που επιτρέπεται η τηλεεργασία από το ρόλο του αιτούμενου την τηλεργασία, και γ)να  λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότητα και το επείγον του κάθε  αιτήματος στην περίπτωση που τα αιτήματα υπερβαίνουν τη δυνατότητα παραχώρησης τηλεργασίας σε όλους. 

Δεδομένου ότι οι συνθήκες αλλάζουν συνίσταται  τα διάστημα που εγκρίνετε να αποφεύγετε να είναι μεγάλα (πχ  ανα μήνα και να το επανεγκρίνετε ) ώστε να μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή αν τα δεδομένα στη μονάδα σας αλλάξουν. 

Αυτό πρέπει να είναι σαφές στον εργαζόμενο, είναι προς διευκόλυνσή του, η εταιρία δεν έχει λόγο  να παράσχει τηλεργασία, αν η εταιρία τον χρειασθεί πίσω με φυσική παρουσία οφείλει να επιστρέψει πάραυτα. (μην πάμε στην αντίπερα λογική «τώρα τα προγραμμάτισα όλα δεν μπορώ να το αλλάξω για Χ διάστημα…») 

Στη διάθεσή σας,    

ΑΛ» 

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης όπου ανήκει, κι εκείνος με τη σειρά του μπορεί να αποδεχτεί το αίτημα ή να το απορρίψει, με έγγραφη όμως αιτιολογία. 

Με αυτό τον τρόπο η Εταιρία μεταθέτει στους Διευθυντές την ευθύνη έναντι του νόμου, ευθύνη την οποία, όμως, ουσιαστικά έχει η ίδια. 

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν χρήση των σχετικών εργατικών διατάξεων, να ενημερώνουν και τον Σύλλογο στο email: gramateia@syllogos.gr, τόσο για την αίτησή τους όσο και για την απάντηση του εκάστοτε Διευθυντή στο αίτημά τους. 

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους συναδέλφους στα Υποκαταστήματα εκτός Αττικής, που θέλουν να κάνουν χρήση της τηλεργασίας ως ευέλικτη μορφή εργασίας, στο ότι θα πρέπει να ζητούν από την Εταιρία και τον σχετικό εξοπλισμό (πχ laptop). Παρά τις μέχρι τώρα σοβαρές οχλήσεις μας προς τη Διοίκηση, δεν έχει διατεθεί σχετικός εξοπλισμός φέρνοντας τους συναδέλφους των Υποκαταστημάτων στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να εργάζονται σε τηλεργασία, χωρίς να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας μας. 

Συναδελφικά, 

Το Δ.Σ.