26 Οκτ 2021

Εξάντληση κανονικής άδειας

 Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους και όλες τους εργαζόμενους ότι πλέον με το άρθρο 61 του νόμου 4808/21 η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να εξαντληθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επομένου ημερολογιακού έτους.

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια το πολύ εντός διμήνου από την αίτηση του εργαζόμενου.

Τα παραπάνω τα επισημαίνουμε γιατί από πολλές Διευθύνσεις ήρθαν μηνύματα για πιέσεις στους εργαζόμενους να εξαντλήσουν την άδεια μέχρι την 31/12/21.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.