01 Νοε 2021

Η κοινή λογική επικράτησε

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να χαιρετήσει την σημερινή απόφαση της Διοίκησης της Εταιρίας για την επαναφορά της λογικής και τη διατήρηση της τηλεργασίας τον Νοέμβριο σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, μέσα σε ένα τοπίο όπου τα κρούσματα και οι νοσηλείες αυξάνονται, σαν ένα αναγκαίο μέσο προστασίας από την διασπορά του Covid-19.

Οι προηγούμενοι μήνες ανέδειξαν τη δυνατότητα της Εταιρίας μας να λειτουργεί και να αυξάνει την παραγωγή της με την τηλεργασία, χάρη στις προσπάθειες όλων μας.

Μένει τώρα να διατεθούν laptop στους συναδέλφους μας στα Καταστήματα, αλλά και όπου δεν έχουν ήδη διατεθεί στην Έδρα, προκειμένου απρόσκοπτα και εκείνοι να μπορούν να εργαστούν με όλο το φάσμα της καθημερινής δραστηριότητάς τους, ενόσω βρίσκονται σε τηλεργασία.

Πιστεύουμε ότι όλες οι Διευθύνσεις της Εταιρίας θα τηρήσουν και μεγαλύτερο ποσοστό τηλεργασίας από το κατώτερο προβλεπόμενο και θα κατανείμουν τους συναδέλφους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα με τρόπο αναλογικό και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη και τα οικογενειακά προβλήματα των εργαζόμενων στον προγραμματισμό τους.

Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε.

Γιατί η προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των οικογενειών τους πρέπει να αποτελεί το πρώτο μέλημα όλων μας.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.

ΥΓ: Επισημαίνουμε ότι η απόφαση της Εταιρίας για τηλεργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 20% για λόγους προστασίας της υγείας, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα αιτήματα για ευέλικτες μορφές εργασίας, βάσει του νόμου, για τους γονείς παιδιών μέχρι 12 ετών.