03 Δεκ 2021

Ετήσια Κάρτα ΟΑΣΑ 2022

Συνάδελφοι,

Δείτε εδώ ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας στην οποία αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προσωποποιημένη ετήσια κάρτα Ο.Α.Σ.Α. 2022.

Σας επισημαίνουμε ότι:

(α) η περίοδος ισχύος της ορίζεται για το διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2022 και

(β) η διαδικασία – που θα διενεργηθεί μέσω του Συλλόγου μας - είναι η εξής:

1. Πραγματοποιείτε κατάθεση του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στον τύπο της ετήσιας κάρτας που επιθυμείτε ([1] όλα τα Μέσα 365 ημερών: 255€ ή [2] όλα τα Μέσα και Αεροδρόμιο 365 ημερών: 379€) στον λογαριασμό που διαθέτει ο Σύλλογός μας στην Ε.Τ.Ε. με αριθμό: 891/48000014 (IBAN: GR0601108910000089148000014 | Δικαιούχος: Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η Εθνική»), συμπληρώνοντας απαραιτήτως στην αιτιολογία το «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» του δικαιούχου της κάρτας μέχρι και τη Δευτέρα 13/12/2021.

2. Μόλις η διαδικασία της τραπεζικής κατάθεσης ολοκληρωθεί, θα χρειαστεί να αποστείλετε στο e-mail: gramateia@syllogos.gr το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία:

  1. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΤΑΣ:
  2. ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ:
  3. ΑΜΚΑ:
  4. ΕΠΩΝΥΜΟ:
  5. ΟΝΟΜΑ:

Τέλος, σας διευκρινίζουμε ότι όσοι συνάδελφοι δεν έχουν προμηθευτεί έως σήμερα προσωποποιημένη κάρτα Ο.Α.Σ.Α. και επιθυμούν να εκδώσουν προκειμένου να εκμεταλλευτούν της έκπτωσης, θα πρέπει να μεταβούν οι ίδιοι στα σημεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών του Ο.Α.Σ.Α. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο βεβαίωσης ΑΜΚΑ) και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το εσωτερικό τηλέφωνο 29188 της Γραμματείας του Συλλόγου.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.