06 Δεκ 2021

Απάντηση του Συλλόγου στην ανακοίνωση του κ. Κωνσταντά

Συνάδελφοι,

Δεν μας προκάλεσε καμία έκπληξη η ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Έδειξε πια ανοιχτά σε όλους και όλες μας, τις προθέσεις της Διοίκησης και του μέχρι σήμερα μετόχου της Εταιρίας.

Στο πρώτο μέρος της, αναφέρεται στις υποχρεώσεις της Εταιρίας που προκύπτουν από την νομοθεσία για θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Στο δεύτερο, μας παρουσιάζει τα συμφέροντα του μετόχου, του ίδιου μετόχου που προσπαθεί να μας ξεπουλήσει αντί πινακίου φακής.

Στο τρίτο, μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση.

Διαβάζουμε:

«Προτείνουμε μία μονοετή Επιχειρησιακή Σύμβαση που παρέχει ευελιξία σε σχέση με τις αλλαγές στην μετοχική διάρθρωση της εταιρείας, με διατήρηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων και όρων της υφιστάμενης ΕΣΣΕ, εξαιρουμένου μόνο του άρθρου 5 του ΕΣΣΕ «Καταγγελία της Σύμβασης», που ουσιαστικά στερεί από την εκάστοτε Διοίκηση την δυνατότητα καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργαζομένου για οποιονδήποτε λόγο. Πρόθεση της εταιρείας δεν είναι σε καμία περίπτωση η χρήση αυτού του μέτρου οριζόντια. Άλλωστε, όταν προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής του προσωπικού σε νέα δεδομένα, προσφέρονται γενναιόδωρα πακέτα Εθελουσίας Εξόδου, όπως συμβαίνει και την τρέχουσα περίοδο.»

Πρόκειται για μία χονδροειδέστατη ανακρίβεια.

Το άρθρο 5 της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης αναφέρεται μόνο στις ομαδικές απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της να καταγγείλει την σύμβαση εργαζόμενου για λόγους που τον αφορούν ατομικά.

Δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιμένει σε μία ανακρίβεια με πολύ κοντά ποδάρια. Ο μόνος λόγος μπορεί να είναι το τι μπορεί να μας επιφυλάσσουν για το μέλλον.

Συνεχίζει:

«Πιστεύουμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι, που στηρίζουν την Εταιρία με την εμπειρία και γνώση τους, με ένα σύστημα Αμοιβών περισσότερο απελευθερωμένο, με τη χρήση αντικειμενικών δεικτών αξιολόγησης της απόδοσης και δυνατότητα συνδυασμού σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, έχουν μόνο να κερδίσουν.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανείς δεν πρέπει να φοβάται μια τέτοια αξιολόγηση, που ισχύει καθολικά στην Ελληνική και Παγκόσμια αγορά του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια θα απελευθερώσει κρυφές δυνάμεις, θα διώξει απογοητεύσεις, θα μοχλεύσει δυνατότητες, θα ανοίξει προοπτικές για την ανέλιξη του προσωπικού και θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην Αγορά.»

Μάλλον παγκόσμια πρωτοτυπία του κ. Κωνσταντά. Αντικειμενικοί δείκτες αξιολόγησης χωρίς δείκτες αξιολόγησης. Ούτε ο Βαρώνος Μυνχάουζεν!

Αλλά και σε αυτό η Συλλογική Σύμβαση δεν τον εμποδίζει να δίνει επιπλέον αμοιβές σε εργαζόμενους που το κρίνει. Λέγεται οικειοθελής παροχή ελευθέρως ανακαλούμενη και ήδη το εφαρμόζει επιλεκτικά όπου έκρινε.

Μήπως το έχει ξεχάσει;

Το μόνο πραγματικό δεδομένο που παρουσιάζει είναι ότι ο Σύλλογος έχει απορρίψει την απαράδεκτη πρόταση της Εταιρίας καταθέτοντας ρεαλιστικές αντιπροτάσεις και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Επαναλαμβάνουμε την θέση μας:

Δεν μπορούμε να δεχτούμε την οποιαδήποτε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση που θα είναι χειρότερη από την υπάρχουσα.

Συνάδελφοι,

Η συσπείρωση γύρω από το Σύλλογο είναι ο μόνος δρόμος διασφάλισης του εργασιακού μας μέλλοντος.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.