08 Δεκ 2021

Μυστική ψηφοφορία για κινητοποιήσεις

Συνάδελφοι,

Τέσσερις μήνες μετά την πρόσκληση για διαπραγμάτευση τόσο για την ΕΣΣΕ, όσο και για τον ΕΚΕ και μόλις 20 μέρες πριν την λήξη τους, η πλευρά της εργοδοσίας συνεχίζει να τηρεί μια αδιάλλακτη στάση που συνοψίζεται στα:

Μονοετής Συλλογική Σύμβαση και ΕΚΕ μονοετούς διάρκειας

Καμία απολύτως αύξηση

Αφαίρεση του άρθρου 5 της Σύμβασης για τις ομαδικές απολύσεις

Αφαίρεση από τον ΕΚΕ κάθε αναφοράς που θα περιορίζει το διευθυντικό δικαίωμα σε προσλήψεις και προαγωγές.

Εμπρός σε αυτή την κατάσταση ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να αντιδράσουμε και να συναποφασίσουμε για το εργασιακό μας μέλλον.

Αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αποφάσισε τη διενέργεια μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Δεκέμβρη για προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων στο διάστημα 20/12 – 7/1/22

Οι κινητοποιήσεις θα προκηρύσσονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, που ομόφωνα θα αποφασίζει τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους.

Συνάδελφοι,

Δεν προχωρήσαμε σε αυτή την πρόταση χωρίς σκέψη, κρίναμε, όμως, ότι είναι ο μόνος τρόπος αντίδρασης που έχουμε απέναντι σε μια αδιαλλαξία, που στόχο έχει την καταπάτηση των δικαιωμάτων που έχουμε.

Την απόφαση αυτή δε θα την πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θα την πάρουμε όλοι μας.

Είμαστε όλοι και όλες υπεύθυνοι για το εργασιακό μας μέλλον.

Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε να ορίσει σαν ποσοστό θετικών ψήφων που απαιτούνται για την προκήρυξη οποιασδήποτε κινητοποίησης το 80% των συμμετεχόντων μελών του Συλλόγου μας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 80% των εγγεγραμμένων μελών.

Αυτό το ποσοστό δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης και διασφαλίζει την επιτυχία κάθε κινητοποίησης, αφού το ποσοστό θετικών ψήφων συνεπάγεται και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα σας κρατάει πλήρως ενημερωμένους για τις εξελίξεις.

Σας καλεί να συμμετέχετε ο καθένας και η καθεμία στην μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία στηρίζοντας με αποφασιστικότητα την ομόφωνη πρόταση του Συλλόγου για κινητοποιήσεις.

 

 

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.