22 Δεκ 2021

Work to rule συνέχεια

Συνάδελφοι, 

Η Εταιρία αποφάσισε ότι το workbyruleθα είναι πια κοινός κανόνας στην λειτουργία της. 

Σήμερα και μετά την ανακοίνωσή μας, έστειλε την πιο κάτω επιστολή σε πλειάδα συναδέλφων, που απουσίασαν το 2019, 2020 και 2021 με ασθένεια: 

 

«Κυρία/ε, 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι την πρώτη φορά κάθε ημερολογιακού έτους, που θα αναγγελθεί στον ασφαλιστικό φορέα η ανικανότητα προς εργασία λόγω ασθένειας (ασθένεια διάρκειας μεγαλύτερης των 3 ημερών), ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, από την 4η ημέρα, αφού αφαιρεθεί ο 3ήμερος χρόνος αναμονής. Για το διάστημα του τριημέρου αναμονής, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το μισό (1/2) του ημερομισθίου. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το διάστημα της απουσίας σας λόγω ασθένειας από 6/7/2020 έως 8/7/2020, το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον ασφαλιστικό φορέα ως τριήμερο αναμονής, η Εταιρία είχε την υποχρέωση να καταβάλει το μισό (1/2) μόνο του ημερομισθίου. Παρόλα αυτά, η Εταιρία αποφάσισε για συγκεκριμένη περίοδο να καταβάλει πλήρεις αποδοχές για το εν λόγω διάστημα.  

Σας γνωρίζουμε ότι, η απόφαση χορήγησης των αποδοχών, πέραν των νόμιμα και συμβατικά προβλεπόμενων, για το διάστημα του τριημέρου αναμονής, για συγκεκριμένη περίοδο, αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρίας, που σας δόθηκε κατ’ εξαίρεση, είναι ελευθέρως ανακλητή από την Εταιρία οποτεδήποτε, κατά την πλήρη διακριτική της ευχέρεια και δεν δημιουργεί σχετική υποχρέωση της Εταιρίας για αντίστοιχες περιπτώσεις. 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Βασιλική Λεκάκη (22405). 

 

Για τη Διεύθυνση 

 

Ανδρέας Λιάκος» 

 

Εύγε!! 

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού που ακούει και εφαρμόζει τα όσα γράφει ο Σύλλογος. 

Δικαιώνετε κάθε λέξη της ανακοίνωσης του Συλλόγου. 

Συναδελφικά

Το Δ.Σ.