12 Ιαν 2022

Ενότητα, η δύναμή μας

Συνάδελφοι,

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη 48ωρη προειδοποιητική απεργία της 3 και 4 Γενάρη, απεργία στην οποία συμμετείχε, με δήλωση απεργίας, το 73% των υπαλλήλων και απεργία η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να «κλείσει» για τις δυο αυτές ημέρες η Εταιρία, ο Σύλλογός μας έστειλε επιστολή – πρόσκληση για συνέχιση της διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση, με άξονα τα αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης.

Ζητήσαμε να υπάρξει αντιμετώπιση των εργαζόμενων βασιζόμενη στον σεβασμό της προσφοράς τους και αναγνώριση του έργου που επιτελούν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της Εταιρίας.

Ζητήσαμε να επιδείξει η Εταιρία από την πλευρά της την ίδια καλή διάθεση αντιμετώπισης των προβλημάτων, όπως έχει πρώτος επιδείξει ο Σύλλογος.

Επίσης, το Δ.Σ. του Συλλόγου θα προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις, προκειμένου να προσπαθήσει να λυθούν τα θέματα που υπάρχουν και οδηγούν στην απαξίωση των εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

Η συσπείρωση γύρω από το Συλλογικό μας όργανο και η ενεργή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις.

Αποδείξαμε ότι η ενότητα των εργαζόμενων είναι αδιαπραγμάτευτος όρος διασφάλισης των δικαιωμάτων μας.

Έτσι θα συνεχίσουμε. Όλοι μαζί!

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.