14 Ιαν 2022

Ανοιχτή επιστολή προς Α. Φωτακίδη

Αγαπητέ κ. Φωτακίδη, 

Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής, εταιρίας για την οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, έχετε υποβάλλει σαν εκπρόσωπος του CVCCapitalPartners, δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 90,01% των μετοχών της, η οποία εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της ΕΤΕ την 21/4/21, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η διαδικασία, θα ήθελε να σας απευθύνει δημόσια πρόσκληση, για να έχει συνάντηση μαζί σας ή με εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα. 

Ο λόγος που σας απευθύνεται δημόσια πρόσκληση είναι το γεγονός ότι δεν έχετε ανταποκριθεί στις επανειλημμένες προσκλήσεις μας για συζήτηση, προκειμένου να πληροφορηθούμε την προοπτική που έχετε για την πιθανή μετάβαση της Εταιρίας μας στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς και για τους στρατηγικούς σχεδιασμούς σας για το μέλλον της στην ασφαλιστική αγορά. 

Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το αδιέξοδο στο οποίο έχει επέλθει η διαπραγμάτευση για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα, η αδιέξοδη αυτή κατάσταση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δυστοκία και στις ενστάσεις που διατυπώνονται από την δική σας πλευρά. Εύλογα, λοιπόν, το αδιέξοδο αυτό οδήγησε στην απόφαση των εργαζομένων για κινητοποιήσεις, με πρώτη ενέργεια την πραγματοποίηση 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας, με εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό συμμετοχής (73%). 

Πιστεύουμε ότι κοινός στόχος πρέπει να είναι η υγιής ανάπτυξη της Εταιρίας, η ενίσχυση της κερδοφορίας της, η εποικοδομητική συνεργασία με τα δίκτυα πωλήσεων και το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό της, που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για όλα τα παραπάνω. 

Αποτελεί ισχυρή πεποίθησή μας ότι από μια τέτοια συνάντηση μόνο όφελος μπορεί να προκύψει και για τα δύο μέρη. Εξάλλου, σε κάθε οργανωσιακή αλλαγή, την οποία υποστηρίζουμε και πρεσβεύουμε για την υγιή ανασυγκρότηση της Εταιρίας μας, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη, αρκεί να συν-δημιουργεί την κουλτούρα της και να συν-αποφασίζει για το μέλλον της. Για τον σκοπό αυτό η ενημέρωση που προσδοκούμε να σας μεταφέρουμε δε θα περιοριστεί σε αριθμητικές αποτυπώσεις, όπως αυτές που λαμβάνετε μέχρι σήμερα, αλλά σε πολυδιάστατες περιγραφές όλων των κρίσιμων ζητημάτων, που συνθέτουν τη σημερινή εικόνα της Εταιρίας μας. 

Κυρίαρχη επιδίωξή μας είναι ο σεβασμός του ανθρώπινου παράγοντα και πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας μας που πάντα συμμετείχαν, πρότειναν λύσεις, και είχαν και έχουν έντονη την αίσθηση του “ανήκειν” στην Εθνική Ασφαλιστική, μπορούν με υπευθυνότητα να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν τις αλλαγές και να γίνουν οι ίδιοι φορείς τους, ενισχύοντας την εικόνα της Εταιρίας μας και την πρώτη θέση της στην ασφαλιστική αγορά. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας για τον ορισμό συνάντησης και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

Ο Πρόεδρος 

Η Γεν. Γραμματέας 

   

Γιάννης Πετσαλάκης 

Γεωργία Αγγελινά