16 Μαρ 2022

Αποτελέσματα καθολικής μυστικής ψηφοφορίας

Συνάδελφοι, 

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας που έγινε στις 14 και 15/3/2022 πάνω στην ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου για 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Σύνολο μελών Συλλόγου: 766

Ψήφισαν: 569 συνάδελφοι, ποσοστό 74,28% 

Ναι στην πρόταση του Δ.Σ.: 364 συνάδελφοι, ποσοστό 63,97% 

Όχι στη πρόταση του Δ.Σ.: 139 συνάδελφοι, ποσοστό 24,43% 

Λευκό: 66 συνάδελφοι, ποσοστό 11,60% 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. 

Συναδελφικά, 

Το Δ.Σ.