01 Απρ 2022

Καλούμε την Διοίκηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Συνάδελφοι,

Από την επιστολή της Διοίκησης για Σύμβαση και ΕΚΕ, θεωρούμε αδόκιμο να προβούμε σε παρατηρήσεις και σχόλια και σε στείρες αντιπαραθέσεις μέσω επιστολών.

Κρατούμε μόνο την τελευταία παράγραφο «Είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς εντάσεις και με ειλικρινή πρόθεση σύγκλισης, όπως είχε γραφεί στην Επιστολή του Διευθύνοντος με ημερομηνία 24/03/2022»

Αναμένουμε άμεσα την επόμενη συνάντηση, με μόνο σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.