14 Απρ 2022

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για πρόταση Διοίκησης για ΕΣΣΕ

Συνάδελφοι,

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την αποδοχή ή μη της πρότασης της Διοίκησης για την Ε.Σ.Σ.Ε. 2022 - 2023, τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
Υπάλληλοι μέλη συλλόγου: 517
Ψήφισαν 457, ποσοστό 88,39%
Ναι στην πρόταση της Διοίκησης: 288 συνάδελφοι,  ποσοστό 63,01%
Όχι στην πρόταση της Διοίκησης:  154 συνάδελφοι, ποσοστό 33,70%
Λευκά: 15 συνάδελφοι, ποσοστό 3,29%
Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.